TalentGrid’in raporuna göre; Türkiye’de çalışan her 10 yazılımcıdan sadece biri kadın.

Yazılımcı topluluğu TalentGrid’in yazılım sektöründeki kadın çalışanlara yönelik hazırladığı rapora göre; Türkiye’de çalışan her 10 yazılımcıdan sadece biri kadın ve kadın yönetici yok denecek kadar az. Rapor, Türkiye’de yazılım sektöründe çalışan kadınların erkeklere oranı, maaş beklentileri arasındaki farklılıklar ve kadınların yazılımda yöneldiği alanlar gibi pek çok konuya değiniyor. Buna göre; Türkiye’de yazılım sektöründe çalışanların yüzde 88.2’si erkeklerden oluşurken kadınların oranı sadece yüzde 11.8. Rapor, aynı zamanda dünyanın geri kalanında da oranın benzer seviyede olduğunu vurguluyor.

Kadınların maaş beklentisi düşük

Söz konusu yönetici kadrosu olduğunda ise yine kadınların erkeklere göre çok daha az olduğu görülüyor. Raporda, erken aşama ya da büyümekte olan startup’lara (yeni girişim) dahil olmak isteyen erkeklerin oranı yüzde 38.4 iken, kadınlarda bu oran yüzde 29.7 olarak karşımıza çıkıyor. Raporda yer alan bir diğer önemli madde ise maaş beklentisi. Yine pek çok sektörde sıkça karşılaşılan bir sorun olarak aynı deneyime sahip kadın ve erkekler arasında keskin bir gelir eşitsizliğinin ortaya çıkabildiğini biliyoruz. Bu durum yazılım sektöründe de kendini gösteriyor. Hali hazırda erkeklere oranla daha düşük ücretlerle çalıştırılan kadınlar, bu durumun bir etkisi olarak iş değiştirme noktasında daha düşük bir maaş beklentisi içinde. Raporda yer alan verilere göre 2 – 4 yıl deneyime sahip yazılımcı erkeklerin maaş beklentileri, kadınlara oranla yüzde 18 daha yüksek.

Bilgisayar biliminde kadın temsilinin eksikliği kritik

TalentGrid Kurucu Ortağı Ecem Korkmaz Gelal, raporun ön sözündeki yazısında şu değerlendirmelerde bulundu: “Günümüzde yaygın olan algının aksine, kadınlar tarihte bilgisayar programcılığının gelişmesinde öncü roller üstlendi. Bilgisayar programcılığının öncülerinin çoğu kadın iken, bugün bilgisayar bilimlerinde kadın temsilinin eksikliği oldukça kritik bir konu. Global olarak günümüzde yazılım sektöründeki cinsiyet dağılımını anlamak adına Statista’nın 2020 raporuna baktığımızda, karşılaştığımız oran oldukça çarpıcı. Rapora göre; yazılım geliştirenlerin yüzde 91.5’i erkek. Yani her 10 yazılımcıdan yalnızca 1’i kadın. Türkiye’deki oran da globaldekine paralel. Sektörde bu durumu geliştirme adına yapılan veya yapıldığı söylenen çok şey var. Fakat belli ki hâlâ gidecek çok yolumuz var. ‘Yazılımda Kadın Raporu’ ile TalentGrid’deki yazılımcıların profillerini oluştururken ilettiği bilgilerden faydalanarak, yazılım odağında kadınlar ve erkekler arasındaki farkların bir kısmını inceleyerek, gözümüze çarpan noktaları vurgulamayı hedefledik.”

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.