İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü’nün ‘İşgücü Piyasasında Kadınların Yeri ve Politika Önerileri’ başlıklı raporuna göre, kadınların yüzde 70'inin herhangi bir gelirinin bulunmuyor.

İşsizlik ve istihdam şartları ekonomik krizle birlikte derinleşirken, Türkiye'de iş piyasasında kendine yer bulamayan çalışabilir durumdaki kadınların yüzde 70'i, başkalarına bağımlı olarak hayatlarını sürdürmek zorunda kalıyor. Kurumsal olmayan, 15 yaş üstünde olan yaklaşık 30 milyon kadın nüfusunun sadece 10 milyonu iş gücüne katılabilirken, sadece 8 milyonu istihdam edilebiliyor. Kadınların yaklaşık yüzde 70'inin herhangi bir gelire sahip olmadığını ortaya koyan verilere göre; 20 milyon kadın ekonomik özgürlüğü olmadan yaşadığı evde bir başkasına bağımlı olarak hayatına devam ediyor.

Türkiye kadın istihdamında son sıralarda

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (IstanPol) tarafından yayınlanan Doç. Dr. Ayşe Aylin Bayar imzalı ‘İşgücü Piyasasında Kadınların Yeri ve Politika Önerileri' başlıklı rapora göre; Türkiye, kadın istihdam oranı ile dünyada son sıralarda yer alıyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) göre, Türkiye'de kadınların istihdama katılım oranı üye ülkeler içerisinde en sonda yer alıyor. İzlanda'da yüzde 77, Almanya'da yüzde 73 ve OECD ortalaması da yüzde 59 düzeylerindeyken, Türkiye'de bu oran sadece yüzde 26-29 civarında. Raporda, ‘Dünya Bankası verilerine göre Türkiye, 2019 yılında kadınların iş gücüne katılımı bakımından 200 ülke içinde en düşük orana sahip 25 ülke içinde. Kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 30-32, istihdam oranı yüzde 26-29 ve işsizlik oranı yüzde 11-16 düzeylerinde dalgalanıyor’ tespitleri yapılıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre, kadın-erkek istihdam oranları arasındaki farka bakıldığında, kadınların istihdam oranının erkeklerin yarısından daha az olduğuna (yaklaşık yüzde 47) dikkat çekiliyor.

Çalışan 4 kadından 1'i tarım sektöründe

Rapora göre; kadınların yüzde 50'sinden fazlası hizmetler sektöründe, yüzde 25'i tarım sektöründe ve yüzde 15'ine yakını da sanayi sektöründe çalışıyor. Hizmetler sektöründe çalışan kadınların büyük bir bölümü ise eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ile toptan ve perakende ticaret alanlarında istihdam ediliyor. Kadınların ancak yüzde 16'lık kısmı imalat sanayinde istihdam imkânı bulabiliyor. Kadın istihdamının yüzde 25'inin bulunduğu tarımdaki kadınların yüzde 75'i ise ücretsiz aile işçisi olarak istihdam ediliyor.

Tarımda gelir farkı yüzde 55’e çıkıyor

Raporda, kadınlar ve erkekler arasındaki ciddi ücret farklılıklarına da dikkat çekilirken, hesaplanan medyan ve ortalama gelirlere göre, eşitsizliklerin toplam gelirlerde, yüzde 18-20 seviyelerinde olduğunun görüldüğüne işaret ediliyor. Tarımda bu farkın medyan gelirleri bakımından yüzde 55'e çıktığına dikkat çekilirken, ‘Kadınların erkeklere göre daha yüksek ücret elde ettiği faaliyet alanları kültür, sanat, eğlence ve dinlenme ve spor hizmetleri’ tespitleri yapıldı.

 

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.