‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında İlerleme: Cinsiyete İlişkin Anlık Görüntü 2021’ adlı raporun üçüncü bölümünde, küresel amaçların son yedisi toplumsal eşitlik kapsamında analiz ediliyor.

Kadınlara şehirlerde yer açın (11’inci küresel amaç: Sürdürülebilir şehirler ve yaşam alanları)

Birçok ülkede kadınlar kentsel gecekondularda yaşıyor. Küresel olarak, 1 milyardan fazla insanın gayri resmi yerleşim yerleri ve gecekondularda yaşadığı tahmin ediliyor. Bu yoğun nüfuslu bölgelerdeki kadınlar ve kızlar, temel su ve sanitasyon, sağlık ve ulaşıma erişim eksikliğinden muzdarip. Yaşam alanı planlamalarında kentli yoksul kadınların ihtiyaçlarına öncelik verilmesi, dayanıklı ve yeterli konut sağlanması, araziye adil erişimin artırılması, kadınların kentsel planlama ve kalkınma süreçlerine dahil edilmesi çözüm olarak gösteriliyor.

Kadınların desteğine mecburuz (12, 13, 14 ve 15’inci küresel amaçlar: Sorumlu tüketim ve üretim, iklim eylemi, sudaki yaşam, karasal yaşam)

Uluslararası okyanus bilimi konferanslarında öne çıkan konuşmacıların yalnızca yüzde 29'u kadın. Kadın aktivistler, bilim insanları ve araştırmacılar, iklim krizini çözmek için çok çalışıyorlar. Ancak çoğu zaman bilgi ve becerilerini paylaşmak için erkeklerle aynı platformlarda değiller. Kadın aktivistlerin, bilim adamlarının ve araştırmacıların bu konuların tartışıldığı forumlarda eşit ses, temsil ve erişime sahip olmaları sağlanmalı.

Eşit güç ve karar alma aciliyeti (16’ncı küresel amaç: Barış, adalet ve güçlü kurumlar)

Karar alma süreçlerinde kadınların eksikliği, koronavirüs pandemisinin ve diğer acil durum kurtarma çabalarının erişimini ve etkisini sınırlandırıyor. Çatışmalardan etkilenen ülkelerde, parlamentodaki sandalyelerin yüzde 18.9'u kadınlar tarafından tutuluyor. Bu da, küresel ortalama olan yüzde 25.6'nın çok altında. Kadınların her düzeyde eşit güç ve karar alma payına sahip olmaları tek çözüm.

Harekete geçme zamanı (17’nci küresel amaç: Amaçlar için ortaklıklar)

2030 yılına kadar küresel hedeflere ulaşmak için sadece 9 yıl kaldı ve toplumsal cinsiyet eşitliği bunların 17'sini birden kapsıyor. Koronavirüsün kadın haklarındaki ilerlemeyi yavaşlatmasıyla birlikte şimdi harekete geçme zamanı.

 

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.