Temiz su ve sıhhi koşullar, temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomi, sanayi ve yenilikçilik altyapı amaçları kadın yönüyle mercek altında.

Su sıkıntısını kadınlar çekiyor (6’ncı Küresel Amaç: Temiz su ve sanitasyon)

2018 yılında, su sıkıntısı çeken ülkelerde yaklaşık 2.3 milyar insan yaşıyordu. Güvenli içme suyu, yeterli sanitasyon ve adet hijyeni tesisleri olmadan, kadınlar ve kız çocukları güvenli, üretken ve sağlıklı bir yaşam sürmeyi zor buluyor. Ülkelerin sadece yüzde 26'sı su yönetiminde toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması konusunda aktif olarak çalışıyor. Su yönetimi süreçlerinde kadınların sesi duyurulmalı, temsiliyetleri çoğalmalı.

Enerji sektöründe kadınlara yer açılmalı (7’nci Küresel Amaç: Uygun fiyatlı ve temiz enerji)

Hızla büyüyen yenilenebilir enerji endüstrisindeki her 10 üst düzey yöneticiden sadece 1'i kadın. Temiz enerji ve düşük karbonlu çözümlere yönelik artan talep, enerji sektöründe eşi görülmemiş bir dönüşüme yol açıyor. Ama kadınlar dışlanıyor. Kadınlar yenilenebilir enerji işlerinin sadece yüzde 32'sini elinde tutuyor. Çözüm, kızların STEM (Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) eğitiminde desteklenmesi, enerji alanına giren kadınlara eğitim ve destek sağlanması, ücret farkının kapanması ve enerji sektöründe kadınların liderliğinin artırılması

Kadınlar iş hayatına daha çok katılmalı (8’inci Küresel Amaç: İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme)

2020 yılında istihdam edilen kadın sayısı 54 milyon azaldı ve 45 milyon kadın iş gücü piyasasını tamamen terk etti. Kadınlar, evdeki ücretsiz bakım yüklerinin artmasıyla birlikte erkeklere göre daha büyük iş kayıpları yaşadı. Kadınları iş hayatında desteklemek için daha fazlası yapılmalı. Herkes için insana yakışır iş garantisi vermek, iş kanunları/reformları getimek, evli kadınların işgücüne girmesinin önündeki yasal engellerin kaldırılması, uygun fiyatlı/kaliteli çocuk bakımına erişim çözümler arasında yer alıyor.

Kadın liderler desteklenmeli (9’uncu Küresel Ama: Sanayi, yenilik ve altyapı)

Koronavirüs krizi, tıbbi araştırma ve inovasyonda çarpıcı başarıların önünü açtı. Bunda kadınların katkısı çok büyük. Ancak yine de bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanındaki mezunların yalnızca üçte birinden biraz fazlası kadın. Araştırma hibelerinin bir kısmının kadın liderliğindeki ekiplere veya kadınları içeren ekiplere verilmesini zorunlu kılan kotalar, kadın araştırmacıları desteklemenin somut bir yolu.

Ayrımcılık sona ermeli (10’uncu Küresel Amaç: Eşitsizliklerin azaltılması)

Kadınlar ilerlemesi, pandemi döneminde durdu. Özellikle engelli kadınlar ve kızlar, göçmen kadınlar, ırkları/etnik kökenleri nedeniyle ayrımcılığa uğrayan kadınlar olmak üzere kadınlar, çeşitli ayrımcılık biçimleriyle karşı karşıya kaldı ve etkilendiler. Çözüm, ayrımcılığın her biçiminin sona erdirilmesinin taahhüt edilmesi, tüm kadınları destekleyen kapsayıcı, evrensel, cinsiyete duyarlı sosyal koruma sistemlerine yatırım yapılması.

 

 

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.