Ben Seçerim Derneği’nin KONDA’ya yaptırdığı araştırmaya göre toplum siyasette kadın temsilinin artmasını istiyor.

Ben Seçerim Derneği, KONDA ile yaptığı “Türkiye'de Kadın Siyasetçilerin Durumu ve Beklentiler Araştırma” çalışmasını tamamladı. Seçmen üzerindeki kadın siyasetçi algısını ölçen araştırma; Türkiye genelinde 31 il, 80 ilçe,126 mahalle/ köyde toplam 2258 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapıldı. 

Araştırmaya göre; toplumun yüzde 62’si, kadınların yüzde 71’i, erkeklerin yüzde 54’ü kadın siyasetçi artınca Türkiye’nin gelişeceğini ve daha iyi bir toplum haline geleceğini düşünüyor. Yüzde 61’i partilerde mecburi kadın kotası uygulanması gerektiğini düşünüyor.

  • Kadınların yüzde 82’si kadınların karar verici kademelerde daha fazla yer alması gerektiğini düşünüyor. Bu oran erkeklerde yüzde 65
  • Kadınların yüzde 71’i, erkeklerin yüzde 54’ü, toplumun da yüzde 62’si kadın siyasetçi artarsa Türkiye’nin gelişeceğini düşünüyor.
  • Toplumun yüzde 73’ü ailesinden bir kadının siyasete girmesini destekleyeceğini söylüyor.
  • Toplumun yüzde 61’i partilerde kota uygulamasının mecburi olmasını istiyor.
  • Parti liderliğinde eş başkanlık modelini erkeklerin yüzde 50’si, kadınların yüzde 61’i destekliyor.
  • Toplumun yüzde 40’ı hiçbir partiyi kadın-erkek eşitliği konusunda başarılı bulmuyor. Bu konuda yüzde 20 AK Parti’yi, yüzde 16 CHP’yi, yüzde 11 İyi Parti’yi, yüzde 8 de HDP’yi başarılı buluyor.
  • Kadınların siyasette daha fazla rol alması için kadın adaylara öncelik verilmesini düşünenlerin oranı kadınlarda yüzde 44, erkeklerde yüzde 37. Kadınların siyasete girmesine gerek olmadığını düşünenlerin oranı yüzde 6.

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.