Temiz enerjiye yapılan yatırımlarda kadın istihdam oranı dünya çapında %32. Küresel geçişin başarılı olması için daha fazla kadının yetenek havuzuna dahil edilmesi kritik önem taşıyor.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), Yenilenebilir Enerji ve İstihdam 2019 Raporu’nu yayınladı. Rapora göre, tüm sektörlerde işsizlik oranı arttığı halde yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlarda istihdam edilen insan sayısı 10 milyon 983 kişiye ulaştı. Rapor, dünya genelinde temiz enerji yatırımlarında istihdam edilen kadınların sayısının 3 milyon 500’i aşarak, toplam istihdamda %32’lik bir pay aldığını da ortaya koydu. 

Kadının temiz enerjideki rolü kritik

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), temiz enerji yatırımlarının istihdam yönünü gösteren araştırmalarında istihdamdaki kadın boyutunu her yıl geniş bir biçimde irdeliyor. Bu yılın raporunda da önemli bir bölüm, istihdamda kadın boyutu olarak ele alındı. Yenilenebilir Enerji ve İstihdam 2019 Raporu, tüm dünyaya, bu alanda yetkinlik sahibi insanlardan oluşan yetenek havuzunun hızlı bir biçimde geliştirilmesi gerektiğini gösteriyor. Multidisipliner özellikleriyle kadınların bu alanda yapılacak yatırımlara hız kazandıracağı ve  küresel geçişin daha fazla fırsat eşitliği ve adalet ile mümkün olacağının altı net bir biçimde çizildi.

Kadınların %45’i idari işlerde çalışıyor.

Yenilenebilir Enerji ve İstihdam 2019 Raporu cinsiyet verileri, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik başlıklarını kapsayan alanda çalışan kadın oranının toplam oranın %28’i olduğunu gösteriyor. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik dışındaki teknik alanlarda çalışan kadınların oranı %35 iken, idari işlerde çalışan kadınlar %45 ile en yüksek payı alıyorlar. 

Raporun tamamını indirmek ve yararlanmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Yenilenebilir Enerji ve İstihdam 2019 Raporu

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.