Boğaziçi Üniversitesi’nin araştırması, koronavirüs salgını sürecinde ebeveynlerin psikolojik sağlığının olumsuz etkilendiğini ortaya koydu. Katılımcıların üçte biri, bu süreçte bir dizi rahatsız edici duygu yaşadığını belirtti.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ‘'Covid-19 Pandemisinin Aile Yaşantısına Yansımaları’ başlıklı bir araştırma yayımladı. Boğaziçi Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mine Göl Güven, aynı bölümden araştırmacı Vuslat Şeker, Öğrenme Bilimleri Programı'ndan araştırmacılar Gizem Alvan, Fetiye Erbil, Merve Özgünlü ve bağımsız araştırmacı Bahar Uzunkök tarafından yapılan araştırma, ebeveynlerin psikolojik sağlığının karantina sürecinden olumsuz etkilendiğini ortaya koydu.
Üç bölüm olarak kamuoyu ile paylaşılması hedeflenen araştırmanın ilk raporunda, katılımcı ebeveynlere ve çocuklarına dair temel demografik bilgiler, yaşam alanlarına dair bilgiler, Covid-19 (koronavirüs) salgını kısıtlamalarıyla birlikte ebeveynlerin çalışma durumlarındaki değişim ve evde çalışma deneyimleri, ebeveyn ve aile üyelerinin sağlık durumlarıyla salgından ne ölçüde etkilendikleri ele alındı. Araştırmaya, Türkiye'nin 39 kentinden 323 ebeveyn katıldı.

Duygu durumunda olumsuzluklar öne çıktı

Katılımcı ebeveynlerin üçte biri, karantina sürecinde bir dizi rahatsız edici duygu yaşadığını belirtti. Yüzde 30'u olumlu duygular yaşamadığını, yüzde 32'si durumlara aşırı tepki verme eğiliminde olduğunu, yüzde 34'ü bazen tedirgin hissettiğini, yüzde 32'si bir işi yapmalarını engelleyen her şeye karşı hoşgörüsüz olduğunu ve yüzde 32'si de alıngan olduklarını hissettiğini ifade etti. Katılımcıların bir kısmı ise nefes almada sıkıntı yaşama, ağızda kuruluk, titreme, kalbin hızlı atması gibi fiziksel sorunlar yaşadığını belirtti. Koronavirüs öncesinde katılımcıların yüzde 67'si kendini rahat hissettiğini, yüzde 82'si işe yarar hissettiğini, yüzde 68'i diğer insanlara yakın hissettiğini, yüzde 73'ü problemlerle iyi başa çıkabildiğini ve yüzde 75'i gelecekle ilgili iyimser düşündüğünü ifade ederken ebeveynlerin koronavirüs sonrası duygu durumlarında olumsuzluklar yaşadığı belirlendi.

Karantina kurallarına uyuldu
Ebeveynlere koronavirüs kısıtlamaları esnasında ne ölçüde evde kaldıkları, hangi sebeplerle dışarı çıktıkları, çıktıklarında aldıkları önlemler, kişisel korunma ve hijyen davranışlarındaki değişimlerle ilgili sorular da soruldu. Ebeveynlerin koronavirüs kısıtlamaları esnasında alınması gereken önlemlere büyük oranda uyduğu, evde kalma uyarılarını dikkate alıp genellikle zorunlu ihtiyaçlar dışında dışarıya çıkmadığı, kişisel hijyenlerini korumak için dikkatli oldukları gözlendi. Alınan önlemler; en çok maske takma (yüzde 85), elleri sık yıkama (yüzde 79), sosyal mesafeyi koruma (yüzde 67), dışarıdan alınanları dezenfekte etme (yüzde 60) olarak sıralandı.

Halk yeterince tedbir almadı

Araştırmada, koronavirüsün yayılmasını önleme ve salgından korunmayı sağlamada yetkililerin önerilerine; kendilerinin, çocuklarının ve halkın ne ölçüde uyduğu da soruldu. Katılımcılar, önlem alma ve korunma konusunda da kendilerini en tedbirli bulduklarını, çocuklarının biraz daha az tedbirli olduğunu, en az tedbir alanın ise halk olduğunu düşündüğünü ifade etti.

İki ebeveynden birinin çocuğu online eğitim alamadı

Araştırmaya katılan ebeveynlerden 4-12 yaş aralığında birden fazla çocuğu var ise, en küçük çocuklarını düşünerek soruları cevaplamaları istendi. Yaş ortalaması 6 olan bu çocukların yüzde 48'inin cinsiyeti erkek, yüzde 52'si kız olarak belirtildi. Katılımcı ebeveynlerin yüzde 95'i çocuklarının özel bir gereksinimi olmadığını ifade ederken, yüzde 5'i olduğunu belirtti. Bu gereksinimler arasında; zihinsel ve fiziksel gereksinimler, dikkat eksikliği, hiperaktivite, öğrenme güçlüğü, disleksi, konuşma bozuklukları ve down sendromu olduğu görüldü. Katılımcıların yüzde 5'i çocuklarının salgından önce özel eğitim aldığını belirtti. Bu durumda olan yaklaşık iki ebeveynden biri (yüzde 40) çocuğunun koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle bu eğitimi online alamadığını belirtti. Katılımcı ebeveynlerin yüzde 56'sı koronavirüs kısıtlamaları esnasında çalışmalarını evden yürüttüğünü ifade ederken, evden çalışmanın zor olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 26 oldu.

Raporun tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.