Dünya çapında 176 ülkenin analizi, engelli kadınların haklarını açıkça tanıyan ve koruyan ülke sayısının sadece 35 olduğunu ortaya koydu.

Dünya Bankası tarafından yayınlanan bir çalışma, koronavirüs krizinin dünya çapındaki cinsiyet eşitsizliklerini şiddetlendirdiğini ortaya koyarken, engelli kadınlara yönelik hükümlerini de mercek altına aldı. Buna göre; dünya ekonomilerinin sadece dörtte biri engelli kadınların haklarını tanıyor. Verilere göre; kadınlar tekstil mağazacılığı ve turizm gibi pandemiden olumsuz olarak etkilenen sektörlerde daha yoğun olarak temsil ediliyor. Uzaktan eğitim ve kapalı olan çocuk bakım merkezleri kadınların erkeklere göre dört kat daha fazla işten ayrılmasını gerektiriyor. Tüm bu olumsuzluklar engelli kadınların yaşamlarını çok daha şiddetli etkiliyor.

İstihdam oranı en düşük seviyelerde 

Engelli kadınların istihdam oranları, engelli erkekler ve engelli olmayan erkek ve kadınlarla karşılaştırıldığında en düşük düzeyde seyrediyor. 176 ülkede engelli kadınların haklarıyla ilgili yapılan inceleme, dünya ekonomilerinin sadece dörtte birinin engelli kadınların haklarını tanıdığını ortaya koydu. 71 ekonominin engelli kişilere eşit hakları garanti eden bir anayasal hükmü varken, analiz edilen anayasaların hiçbirinde engelli kadınlardan bahsedilmiyor. 138 ekonominin anayasa dışında engelli kişilerin haklarını ele alan bir kanunu var. Bununla birlikte, analiz edilen ekonomilerin yalnızca dörtte biri (35 ülke) yasal çerçevede engelli kadınların haklarını açıkça tanıyor ve koruyor.

 

 

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.