Reklamverenler Derneği liderliğinde yürütülen Effie Awards Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Araştırması açıklandı.

Reklamverenler Derneği liderliğinde yürütülen Effie Awards Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Araştırması, 2018’den beri Türkiye’deki reklam endüstrisi için yol gösterici rolünü üstleniyor. Araştırma, daha eşitlikçi, çoğulcu ve kapsayıcı bir reklam endüstrisi yaratmak için veriye dayalı ve sürdürülebilir çözümlere kaynaklık etmeye devam ediyor. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Reklamcılık öğretim üyeleri Dr. Gül Şener ve Dr. Eda Öztürk tarafından hazırlan 2021 raporu kapsamında, 111’i Effie ödüllü, 185’i finalist olmak üzere toplam 296 TV reklamı üzerinden nihai analiz gerçekleştirildi.

İşte raporda yer alan en çarpıcı sonuçlar…

  • 2018’de açıklanan 10 senelik trend ortalamasında yüzde 35 olan kadın ana karakter oranı, 2021 itibarıyla yüzde 53’e ulaştı.
  • Banka ve finans reklamlarında kadın ana karakter oranı 2019’da yüzde 27 iken 2021’de yüzde 54 oldu.
  • Geleneksel olarak kadınlarla özdeşleştirilen Ev, Temizlik ve Bakım reklamlarında erkek ana karakter oranı 2019’da yüzde 8 iken 2021’de yüzde 50 oldu.
  • TV reklamlarında, kadın ana karakterlerin çalışan rolünde gösterilme oranı yüzde 33 olarak gerçekleşti. Geçen yıl bu oran yüzde 24’tü.
  • Kariyer kadınları görünürlüğünü en çok artıran cinsiyet rolü oldu. Bu oran, yüzde 9’dan yüzde 20’ye yükseldi.
  • Evi çekip çeviren rolündeki erkeklerin oranı 2020’ye göre 3 kat yükseldi (yüzde 4’ten yüzde 13’e çıktı).
  • Değişmeyen tek şey; kadınlar dış ses olarak seslerini hâlâ duyuramıyor. Reklamlarda erkek dış ses hakimiyeti devam ediyor. Her 4 Effie TV reklamından sadece 1’inde kadın dış ses kullanılıyor. Reklam endüstrisinin kadın dış ses kullanma konusunda ikna edilmeye ihtiyaç duyduğu görülüyor.

“Reklamlardaki dönüşüm eşitlik adına memnun edici”

Araştırmanın 4’üncü faz sonuçları ile ilgili ilk açıklamaları Effie Awards 2022 ödül töreninde yapan Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, her geçen yıl eşitlik adına memnun edici sonuçlar alındığını söyledi. “2019 yılında başlattığımız araştırmamızın bu son raporunda, kadın ana karakter oranının yüzde 53’e ulaşmış olması hepimizi memnun ediyor, bu işe gönül veren herkesi kutluyorum. Şimdi bunu sürdürülebilir kılmak için çalışmalıyız” dedi. Pura; “TV reklamlarında kadınlar ve erkekler artık eşit görünürlüğe sahip. Eşit görünürlük tamam. Artık kadın ve erkek temsillerinin niteliğine odaklanma zamanı geldi” diyerek reklam sektörüne kapsayıcılık ve çoğulculuk konularına odaklanma çağrısında bulundu.

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.