GlobeScan tarafından BBC Dünya Servisi için 27 ülkede yapılan anket, yoksul ülkelerin koronavirüs salgınından çok daha fazla etkilendiğini gösterdi. Irk ve cinsiyet temelli farklılıklar olduğunu da gösteren ankete göre; kadınlar erkeklere göre daha kötü durumda.

BBC Dünya Servisi için GlobeScan tarafından salgının yüksek olduğu 27 ülkede yapılan anket, koronavirüsün yoksul ülkeleri dünyanın geri kalanına göre daha fazla etkilediğini gösterdi. 27 binden fazla kişinin katıldığı ankette, katılımcıların koronavirüs ve yaşamları üzerindeki etkisi soruldu. Anket sonuçları, yoksul ülkelerdeki halk ve özellikle de genç insanların en büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. 

Irk ve cinsiyet dezavantaj

Anket sonuçları, ırk ve cinsiyet temelli farklılıklar olduğunu da gösterdi. Buna göre kadınlar erkeklere göre daha kötü durumda. ABD'de ise siyahi insanlar beyazlara göre daha fazla koronavirüse yakalandı. Kadınlar, erkeklerden daha büyük bir finansal etkiyle karşı karşıya olduklarını belirtti. En büyük eşitsizlikler Almanya'da (kadınların yüzde 32'sine karşı erkeklerin yüzde 24'ü), İtalya'da (yüzde 50'ye karşı yüzde 43) ve Birleşik Krallık'ta (yüzde 45'e karşı yüzde 38) raporlandı.

İşte anketin çarpıcı sonuçları… 

  • Pandeminin yoksul ülkelerdeki etkisi daha şiddetli oldu ve salgın, mevcut eşitsizlikleri daha da kötüleştirdi.
  • Ankete katılan daha yoksul ülkelerdeki insanların yüzde 69'u gelirlerinde bir düşüş olduğunu söyledi. Daha varlıklı olan ülkelerde ise bu oran yüzde 45.
  • Pandemi, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinde yaşayan insanların yüzde 45'inin, OECD dışındaki ülkelerdeki insanların ise yüzde 69'unun gelirini etkiledi.
  • Genel olarak Latin Amerika, Asya ve Afrika'daki insanlar virüsten, Avrupa ve Kuzey Amerika'da yaşayanlara göre daha fazla etkilendi.
  • Pandemi sebebiyle Kenya'daki insanların yüzde 91'i, Tayland'da yüzde 81'i, Nijerya'da yüzde 80'i, Güney Afrika'da yüzde 77'si, Endonezya'da yüzde 76'sı ve Vietnam'da ise yüzde 74'ü mali açıdan etkilendi.
  • Anket sonuçlarına göre salgın, gençler ve yaşlılar arasında da bir uçurum yarattı. Genç nesiller, eski nesillere göre daha zor zamanlar yaşadıklarını söyledi. Bunun nedeni, pandemi sırasında çalışma, sosyalleşme ve eğitim alma fırsatlarının daha az olması. 
  • Z kuşağından (1990'ların ortası ile 2010'ların başları arasında doğanlar) ankete katılanların yaklaşık yüzde 55'i ve Y kuşağının  (1980'lerin başı ile 1990'ların ortası arası doğanlar) yüzde 56'sı salgının hayatlarını büyük ölçüde etkilediğini düşünüyor.
  • Buna karşılık, X kuşağından insanların (1965 ile 1980 arası doğanlar) sadece yüzde 49'u ve 1946 ile 1964 arası doğanların yüzde 39'u hayatlarında bir değişiklik olmadığını söyledi.
  • Anket sonuçlarına göre; Z kuşağı katılımcılarının yüzde 63'ü mali olarak hayatlarının değiştiğini ifade etti. 1946-1964 arası kuşağın ise yalnızca yüzde 42'si mali olarak pandemiden etkilendi.
  • Daha yaşlı nesillerin pandemiden dolayı fiziksel veya finansal zararlardan kurtulma olasılığı daha yüksek. 1946-1964 arası kuşağın yüzde 56'sı fiziksel ya da mali olarak bir etki bildirmedi. Bu aralıktaki küresel ortalama ise yüzde 39.

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.