ABD’de yayınlanan yeni bir rapora göre; kadınların taşıdığı ağır zihinsel yük onları dezavantajlı duruma getirmeye devam ediyor.

Dünyanın hemen her yerindeki kadın istatistikleri, kadınların zihinsel sağlığını etkileyen en olumsuz etkenlerin başında zihinsel yük olduğuna dikkat çekiyor. Son olarak ABD’de yapılan bir araştırmaya göre kadınların yüzde 71’i, kötü bir şey olması durumunda tüm olası senaryoları düşünmeyi kendi sorumlulukları olarak görüyor. Endişeli ve kaygılı olmalarının en önemli nedeni de bu.

Koronavirüs salgını orantısızlığı ortaya koydu

Koronavirüs salgınının kadınları orantısız bir biçimde etkilediği yapılan araştırmalar tarafından defalarca ortaya kondu. Dünyanın her yerinde toplanan veriler, o dönemde her şeyi bir arada tutma sorumluluğunu kadınların, özellikle de annelerin çektiğini ve kadınların kötü senaryoların sonuçlarına orantısız bir şekilde katlandığını ortaya çıkardı. Dezavantajlı grupların (siyahi, etnik kökenli, engelli) sonuçları çok daha vahim bulgulara sahipti. Aynı dönemde hem araştırmacılar hem de kadınlar, koronavirüs salgınının bu sorunun nedeni olmadığını sadece daha da belirginleştirdiğini ifade ettiler. Son rapor, zihinsel yükün salgından sonra da devam ettiğini kanıtlıyor. Kadın hâlâ sorumlu olduğu ekosistemin tüm zihinsel yükünü taşıyor, sorunların ağırlığını sırtlanıyor ve genellikle bu ağırlığın altında eziliyor. 

Yüzde 74’ü ikinci sınıf vatandaş gibi hissediyor

  • Ankete katılan Amerikalı kadınların yüzde 74'ü hayatını başkalarına uyum sağlamak üzere ayarladığını ifade etti. 
  • Yüzde 79’u ücretsiz emek ve zihinsel yük sorumluluğunun sosyalleşmelerini de etkilediğini söyledi.
  • Yüzde 76’sına göre evdeki ücretsiz emek ve zihinsel yükün kadınların sorumluluğunda.
  • Yüzde 73 oranında kadın ise ebeveynlikten ‘bunaldığını’ söyledi.
  • Kadınların yüzde 86’sı topluma aldıklarından daha fazla katkıda bulunduklarına inanıyor.
  • Yüzde 74'ü toplumun kadınlara ikinci sınıf vatandaş gibi davranıldığına inanıyor. 
  • Yüzde 82'si ‘Herkes kadınların ne kadar çok yük altında olduğundan bahsetse de aslında hiç kimsenin bu yükü hafifletmeye yardım etmediğini’ düşünüyor.

‘Evet’ demeyi bırakmak çıkış noktası olabilir 

Anket katılımcılarıyla yapılan görüşmeler, özellikle annelerin sorunları ele alma biçimlerinin hatalı olduğunu kabul ettiklerini gösteriyor. Görüşmelere katılan kadınlar her şeye ‘Evet’ demeyi bırakmanın çıkış noktası olduğunu söylüyor. Aile bireylerini sorumluluk paylaşmaya dahil etme konusunda kararlı olan kadınlar yüklerinin bir ölçüde azaldığını ifade ediyor. Yani zihinsel yükü paylaştırmanın yükü de aslında kadınların omuzunda görünüyor.

 

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.