Kadınların fakülte pozisyonlarından ayrılmalarının bir numaralı nedeni, ayrımcılık, işlevsiz liderlik, uyum sağlayamama hissi ve diğer sorunları kapsayabilen kötü ‘iş yeri iklimi’

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sosyal ve kültürel birçok etkisi var. Akademik kariyer yapan kadınların cinsiyet eşitsizliği ile ilgili sorunları birçok araştırmaya konu oluyor. Bu araştırmalara bir yenisi eklendi. Kaliforniya Üniversitesi'nden sosyolog Kimberlee Shauman tarafından yapılan bir araştırma, kadınların, iş-yaşam dengesinin eksikliğinden ziyade iş yeri kültürüyle ilgili sorunlardan dolayı kendilerini dışlanmış hissettiklerini gösteriyor.

İş-yaşam dengesinden bile önemli

Binlerce ABD'li akademisyenle yapılan anket, kadınların fakülte pozisyonlarından ayrılmalarının bir numaralı nedeninin, ayrımcılık, işlevsiz liderlik, uyum sağlayamama hissi ve diğer sorunları kapsayabilen kötü ‘işyeri iklimi’ olduğunu ortaya koydu. Çoğu katılımcı için iş-yaşam dengesi bile iş yeri ikliminden daha az önemliydi. Çalışma, 20 Ekim'de Science Advances'da yayınlandı.

Kadınlar akademiyi her adımda terk etme riski taşıyor

Bir başka araştırmada, 2011 ile 2020 yılları arasında kadrolu veya kadrolu akademik görevlerde bulunan 245 bin 270 kişinin istihdam kayıtları analiz edildi. Çalışma sonunda kadro almamış akademisyen kadınların ayrılma riskinin çok yüksek olduğu ortaya çıktı. Araştırmanın ilginç tarafı ise akademisyen kadınlar, kadro aldıktan ve akademik basamakları çıkmaya başladıktan sonra bile ayrılma ihtimalleri erkeklerden çok daha yüksek. Akademisyenlerin neden ayrıldığını anlamaya çalışan araştırmacılar, 7195 mevcut öğretim üyesi, akademiden ayrılan ancak emekli olmayan 433 kişi ve emekli olan 954 kişi ile bir çalışma daha yaptı. Bu çalışma, erkeklerle karşılaştırıldığında kadınların başka bir yerde daha iyi bir fırsata yönelmek yerine akademiden dışlanmış hissetme olasılığının yüzde 44 daha yüksek olduğunu gösterdi. 

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.