Araştırmalara göre erkeklerin pandemi döneminde kadınların ev işi yükünü hafifletmek yönünde verdikleri destek kısa sürdü ve ev içindeki iş bölümü eski haline geri döndü.

Bristol ve Berlin Humboldt Üniversitesi'ndeki Üniversitelerinin ortak yaptığı araştırma, evde çalışmanın uzun vadede cinsiyet normlarını etkilemeyeceğini ve ev işlerinin hala kadınların görevi olarak görüldüğünü ortaya koydu. Yaşları 24 ile 54 arasında değişen 2.000'den fazla çiftin değerlendirildiği araştırma, annelerin karantina sırasında kısa bir süre artan cinsiyet eşitliğinden sonra ev işlerinin çoğunu yapmaya geri döndüklerini gösteriyor.

Çocuk yoksa iş bölümü daha çok

Araştırmaya göre çocuğu olmayan çiftlerin, işleri eşit olarak paylaşmaları daha olası görünüyor. Çocuğu olmayan çiftler, pandeminin başlangıcından sonra ev işlerinde çocuklu çiftlere göre daha eşit bir paya sahip olmayı başardılar. Pandemi döneminde evde küçük çocuğu olan çiftlerin daha fazla dayanışma içine girdiği görülmüştü fakat sonrasında çalışıyor da olsa anneler ev işlerinde cinsiyetçi normların etkisine geri döndüler. Aynı dönemde yapılan araştırmalar çocukların evdeki eğitiminde sorumluluk yüzde 67 oranında annelerde olduğuna işaret ediyordu fakat rakamlarda iyileşme vardı.

Erkeklerin işe dönüş olasılığı daha yüksek

Araştırmayı yorumlayan uzmanlar, kadınların pandemi sonrasında işe dönüş ihtimallerinin daha düşük olduğunu düşünüyor. Okulların kapalı olduğu durumlarda kadının işe dönüşü daha zorlaşıyor. Öte yandan pandemi döneminde işini kaybetmiş olan kadınların cinsiyetçi normlar yüzünden işe başlamaları erkeklere göre daha düşük seviyede gerçekleşiyor. 

 

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.