Koronavirüs sürecinde iş dünyasında kadının varlığı büyük darbe aldı. Bu durum iş dünyasına ve bütün olarak ekonomiye büyük zarar verebilir.

İş dünyasında kadının varlığı koronavirüsün küresel etkisiyle önemli bir darbe almış durumda. Araştırmalara göre; 2 milyona yakın kadın işgücünden ayrılmayı düşünüyor. Milyonlarca kadının yükselmesini engelleyen ‘bozuk basamak’ hâlâ onarılmadı. Şirketlerin önünde iki yol var. Kadına yönelik sorunların farkında olunup bunları çözmek için çaba harcanırsa çalışma yaşamı herkes için daha sürdürülebilir olacak. Kadınların işgücündeki varlığının azalması iş dünyasına ve bütün olarak ekonomiye büyük zarar verebilir. Amerikan yönetim danışmanlık şirketi McKinsey Company, şirketlerin kadının güçlendirilmesi yönündeki çabalarına yönelik altı temel öneride bulunuyor...

Çalışmayı sürdürülebilir hale getirin

Annelerin, ileri yaşta çalışanların ve tükenmişlik sendromu ile karşı karşıya olan tüm çalışanların bu dönemi atlatmasına yardımcı olmak için sürdürülebilir bir çalışma şekli oluşturulması çok önemli. Bunu gerçekleştirmek için liderler ve yöneticilerin pandemi öncesi belirlenen üretkenlik ve performans beklentilerinin hâlâ gerçekçi olup olmadığını sorgulamaları gerekir. Hedeflerin sıfırlanması, proje kapsamlarının daraltılması veya son teslim tarihlerinin uzatılması gerekebilir. Uzaktan çalışma yeni çalışma modeli olarak uygulanırken bazı ülkelerde dört günlük çalışma sistemiyle çalışanlara destek olma çabaları sürüyor.

Esneklik normlarını sıfırlayın

Pandemi dönemi, çalışanların iş ve ev arasında net çizgiler çekmesini çok daha zor hale getirdi. Hem yöneticiler hem de çalışanlar ‘sürekli çalışır’ durumda olunduğunu düşünüyor. İş ve yaşam dengesinin sınırları mutlaka yeniden düşünülmeli. Toplantılar için belli saat aralıkları belirleme, e-postalara iş saatlerinde yanıt verme özgürlüğü gibi düzenlemeler getirilmeli. Tüm bu seçenekler oluşturulsa da çalışanların kullanmaktan çekindikleri görülüyor. Bu çekinceyi gidermek için liderler çalışanlara, ne zaman, nerede, kaç saat çalıştıklarına göre değil iş sonuçlarına göre değerlendirilme garantisi vermeli. Bunu yaparken kendi yaşamlarında da esnekliği modelleyebilmeli ve çalışanlara esneklik sınırları ile ilgili rol model olabilmeli.

Performans ölçümlerini analiz edin

Performans incelemeleri, etkili bir organizasyon yürütmenin ve çalışanları katkılarından dolayı ödüllendirmenin önemli bir parçası. Ancak uzaktan çalışmaya geçiş ve çalışanların kişisel yaşamlarında üstesinden geldikleri artan zorluklar göz önüne alındığında, koronavirüsten önce belirlenen performans kriterleri artık uygun olmayabilir. Yöneticiler, pandemiden önce belirlenen kriterleri yeniden değerlendirerek, bunların hâlâ ulaşılabilir olduğundan emin olmak suretiyle çalışanların stresini azaltabilir ve temel önceliklere yeniden odaklanabilir. Kriterleri, çalışanların makul bir şekilde başarabilecekleriyle aynı hizaya getirmek, tükenmişliği ve endişeyi önlemeye yardımcı olabilir. Bu da, sonuçta daha iyi performans ve daha yüksek üretkenliğe yardımcı olabilir.

Cinsiyet önyargısını en aza indirmek için adım atın

Pandemi, kadınların yıllardır karşılaştığı önyargıları artırıyor olabilir. Kadınların karşı karşıya olduğu önyargıları hafifletmek için şirketlerin çalışanların bunlardan haberdar olmasını sağlamaları gerekir. Liderler ve çalışanlar, koronavirüs sırasında önyargının potansiyel olarak aşırı büyük etkisi hakkında herkese açık bir şekilde konuşmalı. Önyargı eğitimi de yardımcı olabilir. Kadınlar ve erkeklere adil davranıldığından emin olmak için, terfi ve zamların sonuçlarını cinsiyete göre izlemek ve işten çıkarmalar ile izinlerin cinsiyete göre dağılımını gözlemlemek önemli. 

Çalışanlara destek için programları ayarlayın 

Birçok şirket, koronavirüs sırasında çalışanları desteklemek için daha fazla ücretli izin vermekten evde eğitim için kaynak sağlamaya kadar genişletilmiş politika ve programlar geliştirdi. Şirketler, çalışanların kendilerine sunulan tüm avantajlardan haberdar olmalarını sağlamalı. Şu anda, şirketlerin sunduklarıyla çalışanların farkında oldukları arasında önemli bir boşluk var. Örneğin, birçok şirket psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyor ancak çalışanların yalnızca yarısı bu yardımın mevcut olduğundan haberdar. Aynı eğilim, ebeveynlik kaynakları, sağlık kontrolleri ve yas danışmanlığı gibi diğer programlar için de geçerli. 

Çalışan iletişimini güçlendirin 

Çalışanlarla açık ve sık iletişim, özellikle kriz anında kritik. Çalışanlar, işleri üzerinde etkisi olan kararlara şaşırdıklarında, mutsuz olma olasılıkları üç kat daha fazla. Bulgular beş çalışandan birinin koronavirüs sırasında sürekli olarak bilgisiz veya karanlıkta hissettiğini gösteriyor. Bu, şirketlerin işin durumu hakkında daha düzenli güncellemeleri ve çalışanların işleri ile yaşamlarını etkileyen temel kararları paylaşmaları gerektiğini, çalışanlar için zor haberlerin ne anlama geldiğini doğrudan ele almalarının önemini gösteriyor. Liderler ve İnsan Kaynakları (İK) ekiplerinin empati ile iletişim kurması da önemli. Böylece çalışanlar kendilerini değerli ve anlaşılır hissediyor. Araştırmalar, bu tür bir açıklık ve anlayışın kaygıyı azalttığını, çalışanlar arasında güven oluşturduğunu net olarak ortaya koyuyor.

Kaynak: Women in the Workplace 2020 / McKinsey Company

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.