Dünya Bankası tarafından yayınlanan Kadın, Çalışma Hayatı ve Yasalar 2019 raporuna göre sadece altı ülke kadın ve erkeğe eşit yasal çalışma hakkı veriliyor.

Dünya Bankası tarafından yayınlanan Kadın, Çalışma Hayatı ve Yasalar 2019 raporuna göre sadece altı ülke kadın ve erkeğe eşit yasal çalışma hakkı veriliyor. Kadınların çalışma yaşamının tüm alanlarında erkeklerle eşit haklara sahip olduğu ülkeler, Belçika, Danimarka, Fransa, Letonya, Lüksemburg veya İsveç. 

Son 10 yıldır, dünyanın tüm ülkelerinde çalışma yaşamında kadınlara yönelik adalet ve eşitlik gelişimini detaylı olarak analiz eden Dünya Bankası, 2019 raporunda 187 ülkenin yasal gelişimini göz önüne aldı. Raporda kadınların çalışma yaşamları boyunca yüz yüze oldukları, girişimcilikten emekli aylığına kadar uzanan sekiz gösterge değerlendirildi. Bu sekiz göstergenin tamamını sadece sekiz ülkenin hayata geçirdiği belirlendi. 

Eşitlik ve yüksek gelir orantılı

Dünya Bankası’nın araştırması dünya genelinde ortalama puanların 70'ten 75'e yükseldiğini ortaya koydu. 90 veya üstü puan alan 39 ülkenin 26'sının yüksek gelirli olduğunu belirledi. 

Dünya Bankası Başkanı Kristalina Georgieva, ““Cinsiyet eşitliği, ekonomik büyümenin kritik bir bileşenidir. Kadınlar dünya nüfusunun yarısıdır ve daha müreffeh bir dünya yaratmada önemli bir rolümüz var. Ama yasalar bizi engelliyorsa, oynamayı başaramayacağız.” dedi. Georgieva, raporun en önemli sonuçlarından birinin, kadınlara eşitlik hakkı verilmesinin tüm dünyada 160 trilyon dolarlık bir değer yaratacağı olduğunu belirtti.

En kritik gösterge ücret

Yasalar önünde altı ülke, kadının çalışma hayatındaki yerini yasalarla destekliyor olsa da, bu ülkelerde bile ücret eşitsizliğinin olduğu ortaya kondu. Ücret, raporun en önemli bariyeri olarak kabul ediliyor ve İsveç’te bile kadınlar eşit pozisyondaki erkeklere oranla %5 daha az kazanıyorlar. İngiltere’de bu oran %8’e ulaşıyor.

Çalışma yaşamında eşitlik konusunda yapılan çalışmalardan en popüleri, anne ve babalara tanınan doğum izinleriyle ilgili oldu. Raporun geneli analiz edildiğinde tüm dünyada kadına çalışma yaşamında daha fazla hak tanıma ve bunu yasalarla belirleme eğilimi olduğu görülüyor. 

Kaynak: Dünya Bankası Kadın, Çalışma Hayatı ve Yasalar Raporu 2019

The Guardian

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.