Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de aile yapısına ilişkin gerçekleştirilen en kapsamlı sosyal araştırma kabul edilen çalışmanın ön bulgularını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, beş yılda bir Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğinde gerçekleştirilen ve hedef kitle ile içerik açısından Türkiye'de aile yapısına ilişkin gerçekleştirilen en kapsamlı sosyal araştırma kabul edilen çalışmanın ön bulgularını açıkladı. Dördüncüsü yapılan araştırma için; geçen yıl Türkiye'deki 81 ilde 19 bin 430 hane ziyaret edildi ve 15 yaş ve üzeri 42 bin 46 kişi ile görüşüldü.

Boşanma nedeni sorumsuz eş

Kişilerin evlenme-boşanma ve çocuk algısı, aile içi ilişkileri, komşuluk ve akrabalık ilişkileri, aileyle birlikte yapılan faaliyetler, aile içi karar alma ve iş bölümü gibi konularda değerlendirme ve algıları derlendi. Anadolu Ajansı’nın haberine göre; bulgular 20-24 yaşında ilk evliliklerini gerçekleştirenlerin oranının azaldığını gösterdi. 2016'daki araştırma sonuçlarında yüzde 37.5 olan 20-24 yaş aralığındaki ilk evliliklerin oranı, 2021 araştırmasında yüzde 36.9 oldu. Geçen yılın araştırmasına katılanlar, erkekler ve kadınlar için uygun görülen ilk evlenme yaş aralığını çoğunlukla 25-29 yaş olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 32.2'si, en önemli boşanma nedeninin eşin sorumsuz ve ilgisiz davranması olduğunu ifade etti.

Evde bakım hizmeti tercihi arttı

Aynı dönemde evde bakım hizmeti alma tercihinde de artış belirlendi. Araştırmaya geçen yıl katılan kişilerin yüzde 30.7'si, kendilerine bakamayacak kadar yaşlandıklarında evde bakım hizmeti almak isteyeceklerini ifade etti. Kadınların çalışma hayatına katılımına ilişkin algılar da araştırma kapsamında incelendi. 2021 yılındaki çalışmaya katılanlardan yüzde 82.6'sı, kadının çalışma hayatına ve sosyal hayata katkı sağlamasının değerli olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Araştırmanın detaylı sonuç raporu bu yıl içinde hazırlanıp, kamuoyuyla paylaşılacak.

 

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.