Axa’nın, pandeminin kadın sağlığı üzerindeki etkilerinin incelendiği raporuna göre; kadınların yarısı daha fazla zaman veya paraları olsaydı daha sağlıklı olacaklarını belirtiyor

Axa, insanlığın gelişimi adına insanlık için önemli olanı koruma amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında ‘Gizli Maliyetler: COVID-19 Uzun Vadede Kadınların Fiziksel ve Ruhsal Sağlığını Nasıl Tehdit Ediyor?’ adlı raporu yayınladı. Raporda, pandemi döneminde küresel çapta artan toplumsal cinsiyet eşitsizliği dolayısıyla kadınların bedensel ve ruhsal sağlığını olumsuz etkileyen birçok olgu süzgeçten geçiriliyor. Ayrıca kadınların pandemi koşullarında sağlık hizmetleri ile ilgili ne düşündüğü irdeleniyor. Rapor, farklı disiplinlerde bilimsel bilgi üretimini Axa Araştırma Fonu gibi farklı girişimlerle destekleyen Axa’nın sekiz farklı ülkede bambaşka sosyoekonomik koşullarda yaşayan 8000 kadınla yaptığı anket ve araştırmalara dayanıyor.

Kadınların yüzde 60’ı tedavisini erteliyor

Rapor, genel itibarıyla pandeminin kadınların sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırdığının ve özellikle ruhsal sağlıklarını olumsuz etkilediğinin altını çiziyor. Raporun ortaya koyduğu önemli bulgular şöyle:

  • Kadınların yarısı daha fazla zaman veya paraları olsaydı daha sağlıklı olacaklarını belirtiyor. Pandemi döneminde küresel çapta artan ekonomik ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadınların sağlıklarına ayırabilecekleri bütçe ve zamanı kısıtlıyor.
  • Kadınların dörtte üçü pandemi sırasında başkalarının sağlığına daha fazla öncelik verdiğini belirtiyor. Kadınlar ailelerinin sağlık sorunlarıyla yoğun olarak ilgileniyor ve ev içinde bakım verici rolleri eskisinden daha çok üstleniyor.
  • Tüm dünyada sağlık hizmetleri sektöründe çalışanların yüzde 70’ini kadınlar oluşturuyor. Virüsle savaşta ön safta yer alan kadın sağlık çalışanları, doğal olarak hem virüsün kendisi hem ağır çalışma koşulları hem de bunların beraberinde getirdiği kaygı, depresyon ve tükenmişlik gibi sorunlarla daha sık karşılaşıyor.
  • Kanser, diyabet gibi kronik hastalıklara sahip olan kadınların yüzde 60’ının tedavilerini ertelemek zorunda kaldığı; yüzde 40’ının ise düzenli kontrollerini yaptırmak üzere doktora gidemediği görülüyor. Kadınların rutin sağlık hizmetlerinden yararlanamaması, sağlıkları üzerinde uzun vadede olumsuz etkiler yaratabiliyor.
  • Kadınların yüzde 25’i test yaptırmakta zorluk yaşadığını, yüzde 38’i ise maske ve dezenfektan jel bulmakta zorlandığını söylüyor. Pandemi döneminde maske ve dezenfektan gibi koruyucu ekipmana ulaşamamaları da virüs korkusunu artırarak sağlık hizmetlerine erişimlerini zedeliyor.
  • Kadınların yarısı, kaygı bozukluğunun pandemi sırasında başladığını yahut daha kötüye gittiğini belirtiyor; yarısından fazlası ise bu dönemde uyumakta güçlük çekiyor. Psikolojik olarak en fazla sorunla karşı karşıya kalanlar ise genç kadınlar ve çocuklu kadınlar oluyor.

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.