KPMG'nin son raporu dünya genelinden 839 kadın liderin bakış açısını sunarak, kadın liderliğinin dinamiklerini ortaya koyuyor.

Dünyanın en büyük ikinci profesyonel hizmet ağı KPMG'nin son raporu, dünya genelinden 839 kadın liderin bakış açısını yansıtarak kadın liderliğinin dinamiklerini açığa çıkarıyor. ‘Küresel Kadın Liderlere Genel Bakış 2023’ raporu, bu liderlerin kariyer, aile ve şirketleriyle ilgili deneyimlerinin yer aldığı önemli veriler içeriyor. Rapora göre, kadın liderlerin büyük bir çoğunluğu haftada 50 saatten fazla çalışıyor ve bu yoğun tempoya rağmen çeşitli sorumlulukları üstlenmek zorunda kalıyorlar.

İşte raporun öne çıkan bulguları…

  • Çalışma koşulları açısından, kadın liderlerin yüzde 56'sı haftada 50 saatten fazla çalışıyor. Hatta dörtte biri haftada 80 saatten fazla mesai yapıyor. Rapora göre, ‘çok çalışmak’ bir başarı faktörü olarak öne çıkıyor.
  • Kadın liderlerin yüzde 77'si, önümüzdeki 15 yıl içinde yönetim kurullarında cinsiyet eşitliğinin sağlanacağına inanıyor. Yüzde 80'i daha yüksek bir pozisyon için en az bir kez iş değiştirdiğini ifade ediyor.
  • Kadın liderlerin yüzde 38'i ev işlerinin ana sorumluluğunu üstleniyor. Pandemi sonrasında yeni görev ve sorumlulukların arttığını düşünen katılımcıların oranı yüzde 33.
  • Kadın liderlerin yüzde 46'sı, kendi şirketleri dışında başka pozisyonlarda görev yapıyor. Ekip odaklı liderlik tarzını benimseyenlerin oranı ise yüzde 55.
  • Dijital dönüşüm konusunda kadın liderlerin yüzde 59'u agresif bir stratejiye gerek olmadığını düşünüyor. Dijital yatırım kararlarında daha hızlı olunması gerektiğini ifade edenlerin oranı yüzde 76.

Cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratıyorlar

KPMG'nin raporu, kadın liderlerin yoğun çalışma temposu, kariyer değişimleri ve cinsiyet eşitliği konusundaki inançlarını detaylı bir şekilde sunarak, onların iş dünyasındaki etkileşimini vurguluyor. Kadın liderler, zorluklarla başa çıkarken aynı zamanda şirketlerinin büyümesine ve çeşitliliğin artmasına katkıda bulunuyor. Bu bağlamda, kadın liderlerin deneyimleri, iş dünyasında cinsiyet eşitliği ve liderlik konularında daha fazla farkındalık yaratmaya devam ediyor.

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.