Bir yıl içinde istihdam edilen kadın sayısı 79 bin kişi (yüzde 1.8) arttı. Kadınlar en çok, insan sağlığı hizmetleri sektöründe istihdam edildi

Türkiye Ekonomik ve Politik Araştırmalar Vakfı (TEPAV) tarafından hazırlanan İstihdam İzleme Bülteni’nin 89. sayısında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ekim 2019 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kasım 2019 verilerinin sonuçları değerlendirildi. Buna göre; Ekim 2019’daki sigortalı ücretli kadın istihdamında, Ekim 2018’e göre 79 bin kişilik artış (yüzde 1.8) gerçekleşti. 

 

Sağlık sektörü kadın dostu

İstihdam İzleme Bülteni’ne göre; kadınlar en çok insan sağlığı hizmetleri sektöründe istihdam edildi. Bu sektörde son bir yılda 38 bin kadın istihdam edildi. Kadın istihdamında öne çıkan diğer sektörler 27 bin artışla giyim eşyaları imalatı ve 24 bin artışla eğitim oldu. Oransal artışlara bakıldığında; tütün ürünleri imalatı yüzde 34 ile en hızlı artış yaşanan sektör oldu.

En fazla artış giyim eşyaları sektöründe 

Analiz edilen SGK ve İŞKUR verilerine göre; imalat sanayinde çalışan kadın sayısında Ekim 2018’e göre 32 binlik artış gerçekleşti. Son bir yılda kadın istihdamının en fazla arttığı sektör 27 bin ile giyim eşyaları imalatı sektörü oldu. Bu sektörü, gıda ürünleri imalatı ve diğer imalatlar sektörleri takip etti. 

İstanbul ilk sırayı koruyor

İstihdam İzleme Bülteni’ne göre; Ekim 2018’e göre artış yaşanan illerin başında 33 binlik istihdam artışıyla İstanbul geliyor. İstanbul’u; 14 binlik artış ile Antalya, 5 binlik artış ile ile Mersin ve Urfa takip ediyor. Oransal artış sıralamasında yüzde 17.7 ile Adıyaman ilk sırada yer alıyor. Adıyaman’ı; Batman, Urfa, Muş, Van ve Diyarbakır takip ediyor. 

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.