İşe alım süreçleri toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en tartışmalı konularından birini oluşturuyordu. Araştırmalar bu alanda kadınlar lehine bir iyileşme olduğunu gösteriyor.

İş ilanlarındaki cinsiyetçi dilden tutun anne adayı kadınlara yönelik önyargılara kadar pek çok sorun işe alım süreçlerinin kadınlar aleyhine yaşanmasına neden oluyor. Organizational Behavior and Human Decision Processes dergisinde yer alan yeni bir makale, bu alanda iyileşme olduğuna dikkat çekiyor. Michael Schaerer ve ekibinin, 26 ülkeyi kapsayan, 44 yılı aşkın bir süreyi ve 400,000’i aşkın iş başvurusunu analiz eden çalışması, cinsiyetle ilgili önyargıları sorguluyor, kabul edilmiş fikirleri sarsıyor ve işe alım uygulamalarının gerçeklerini aydınlatıyor.

Erkek egemenliğinde kırılma yaşandı

Schaerer ve ekibinin çalışması, erkek egemen alanlardan kadın egemen alanlara ve cinsiyet dengeli alanlara kadar çeşitli meslekleri içeriyor. Analiz, cinsiyet önyargısının düzeyini ölçebilmek için kadın ve erkek başvuruları arasında geri aramaların adetlerini sayarak gerçekleştiriliyor. Elde edilen sonuçlardan biri çok çarpıcı: 2009'dan sonraki başvurularda erkek egemen alanlarda kadınlar lehine hafif bir pozitif önyargı oluştuğu görüldü. Bu, şu anlama geliyor: Artık bir forklift sürücüsünün mutlaka kadın olması gerektiğini düşünmeyenler de var!

Kadın egemen alanlarda önyargı hâlâ var

Bazı mesleklerin sadece kadınlar tarafından yapılabileceğini kabul eden kadın egemen alanlarda sonuçlar farklı çıktı. Kadın başvuru sahipleri, bu alanlarda 1970'lerin ortalarından bugüne kadar tutarlı bir şekilde pozitif önyargıya uğradılar ve bu dönem boyunca önyargı düzeyinde anlamlı bir değişiklik belirtisi bulunmadı. Bu bulgunun anlamı da şu: Bazı işler sadece kadınlara uygun bulunuyor ve bu konudaki önyargılar değişmiyor. 

Cinsiyet dengeli alanlarda durum ne?

Araştırma sonuçları, cinsiyet dengeli alanlarda kadınlara karşı önyargıyı azaltmaya yönelik çabaların dikkate değer ölçüde başarılı olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, çabaların aynı kararlılıkla devam etmesi durumunda cinsiyet önyargısını kökten yok etme potansiyelinin olduğunu söylüyor. 

Araştırmanın genel sonuçları, kadınların erkek işlerini yapabilmelerine yönelik önyargıların azaldığını gösteriyor. Fakat erkeklere karşı hala önyargılar var. Görünüşe göre erkekler, kadın egemen alanlarda 1970'lerde olduğu gibi cinsiyet önyargısıyla karşılaşma olasılığına sahip. En çok verilen örnek olarak: Erkekler hâlâ kadınlara atfedilen sekreterlik rolüne uygun bulunmuyor. 

 

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.