BM Nüfus Fonu raporuna göre iklim krizi kaynaklı aşırı hava olayları, kadınların yaşadığı cinsiyet temelli mevcut eşitsizlikleri daha da derinleştiriyor.

Birleşmiş Milletler (BM), ülkelerin sadece üçte birinin iklim kriziyle mücadeleye yönelik ulusal planlarında cinsel sağlık ve üreme sağlığına yer verdiğine dikkat çekti. BM Nüfus Fonu (UNFPA) ve Londra Queen Mary Üniversitesi tarafından 10 Ekim’de yayımlanan bir rapora göre, planlarını yayınlayan 119 ülkeden sadece 38’i doğum kontrolü, anne ve yenidoğan sağlığı hizmetlerine erişimi içeriyor ve sadece 15’i kadına yönelik şiddete atıfta bulunuyor. The Guardian’ın aktardığına göre rapor, iklim planlarının cinsel sağlık ve üreme sağlığına atıfta bulunup bulunmadığını inceleyen ilk rapor olma özelliğini taşıyor. Uzmanlar, iklim krizinin kadınlar ve kız çocukları üzerindeki orantısız etkisinin daha fazla ülke tarafından kabul edilmesi ve daha fazla eylemde bulunulması çağrısında bulunuyor.

Aşırı sıcaklar erken doğumu tetikliyor

Artan sıcaklıkları anne sağlığının kötüleşmesi ve gebelik diyabeti gibi hamilelik sırasında görülen komplikasyonlarla ilişkilendiren uzmanlar, aşırı sıcakların erken doğumları tetiklediğini ve ölü doğumlarda artışa neden olduğunu aktarıyor. Raporda, iklim krizinin mevcut eşitsizlikleri daha da derinleştirdiği belirtiliyor. Örneğin Doğu ve Güney Afrika‘da tropikal kasırgalar sağlık tesislerine zarar vererek anne sağlığı hizmetlerine erişimi aksatıyor ve kolera gibi su kaynaklı hastalıkların yayılmasına sebep oluyor. Kasırga ve kuraklıklar nedeniyle cinsiyete dayalı şiddet ve çocuk yaşta evlilik risklerinin arttığına vurgu yapan raporda, stres altındaki ailelerin kız çocuklarına daha az destek olabildiği ve onları evlendirmeye çalıştığı belirtiliyor. UNFPA’nın nüfus ve kalkınma danışmanı ve raporun yazarlarından biri olan Angela Baschieri , “Kadınlar ve kız çocukları için eylem planına bakacak olursak, ulusal planlar yapılabilecek daha çok iş olduğunu gösteriyor.” dedi.

‘İklime dirençli sağlık sistemlerine ihtiyaç var’

Rapor, harekete geçen ülkelerin altını çizerek Paraguay, Seyşeller ve Benin’de kadınların güvenli bir şekilde doğum yapmalarına ve sağlık hizmetlerine erişmelerine olanak tanıyan iklime dirençli sağlık sistemlerinin kurulması ihtiyacını vurguluyor. Aralarında El Salvador, Sierra Leone ve Gine‘nin de bulunduğu dokuz ülke, toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti ele alan politika veya müdahalelere yer veriyor. İklimle ilgili felaketler sırasında aile planlaması hizmetlerinin aksadığına dair kanıtlara rağmen, sadece Dominika doğum kontrolü ihtiyacından bahsediyor. Vietnam, ailelerin ekonomik yüklerini azaltmaya çalıştıkları kriz dönemlerinde çocuk yaşta evliliklerin daha sık görüldüğünü kabul eden tek ülke. Örneğin, Bangladeş‘te bir ay süren sıcak dalgasının yaşandığı yıllarda 11-14 yaş arası kız çocuklarının evlilikleri yarı yarıya artış gösterdi. Baschieri şunları söyledi. “ İklim bizi toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde geriye götürüyor. Bizim amacımız, iklim politikasının kadınlar üzerindeki farklı etkiyi tanımasını ve politika tasarımında bunu dikkate almasını sağlamak.”

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.