Hibrit çalışma sistemiyle ilgili son araştırma işverenlerin evden çalışan insanları, özellikle de kadınları görmezden geldiğini gösteriyor.

Pandeminin hızlandırdığı esnek çalışma sistemleri ve özellikle hibrit çalışma düzeni giderek yaygınlaşıyor. Fakat bu yeni sistem bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Chartered Management Institute (CMI) tarafından 1300 yöneticinin görüşleri alınarak yapılan bir anket, işverenlerin evden çalışan insanları, özellikle de kadınları görmezden geldiğini gösteriyor. Araştırmayı yorumlayan uzmanlar, hibrit çalışmaya geçişin, kadınların kariyerlerindeki ilerlemeyi yavaşlatabileceğini öne sürüyor. Anketin bulgularına göre cinsiyete dayalı ücret ve terfi farkı şimdiden artmaya başladı.

Kadınlar hibrit çalışmanın kariyeri olumsuz etkileyeceğine inanıyor

İşte ankette öne çıkan başlıklar…

  • Erkek yöneticilerin çoğunlukla veya tamamen ofisten çalışma olasılıkları kadınlarla karşılaştırıldığında çok daha yüksek. (Yüzde 48’e karşı yüzde 38)
  • Ankete katılan her beş yöneticiden ikisi (yüzde 40) esnek çalışanlarla çalışmayanlar arasında bir eşitsizlik olduğunu düşündüren görüş veya davranışlar gözlemlediklerini iletti.
  • Kadın yöneticilerin hibrit çalışmanın kariyer ilerlemesini olumsuz etkileyebileceğine inanma olasılığı erkek meslektaşlarına göre daha yüksek.
  • Hibrit çalışan kadınların, gayri resmi ancak önemli etkileşim ve konuşmalardan dışlanmaları olasılığı daha yüksek

Dışlanma hissi artıyor

Deloitte’un Women at Work 2022 raporu da bu görüşleri destekleyen bulgular içeriyor. Rapora göre; hibrit çalışan kadınların yüzde 60'ı toplantılardan dışlandıklarını hissediyor ve neredeyse yarısı kariyer gelişimi için ihtiyaç duydukları liderlik desteğini alamadıklarını düşünüyor. Rapora göre, daha da endişe verici olan ise katılımcıların yüzde 94'ünün esnek çalışma talep etmenin terfi olasılıklarını etkileyeceğine inanıyor olması. 
Kaynaklar:

BBC Work Life

Deloitte Women at Work 2022 Raporu

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.