Uluslararası Çalışma Örgütü’nün raporu; esnek çalışma saatlerinin iş dünyası için iyi sonuçları olduğunu ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), çalışma hayatı-yaşam dengeleriyle ilgili yayımladığı ilk raporda esnek çalışma saatlerinin iş dünyası için iyi olduğu sonucuna vardı. ILO’nun raporunda koronavirüs krizi sırasında devreye sokulanlar gibi esnek çalışma düzenlemelerinin, 'çalışanlar için iyi olduğu kadar üretkenliği ve potansiyel olarak bir işletmenin kâr hanesini de artırdığı' belirtildi.

'Kazan-kazan durumu yaratabiliriz'

Çalışma süresi, saatleri ve bunlarla ilgili düzenlemelerin hem çalışanların refahı hem de iş performansı üzerindeki etkilerini değerlendiren ILO raporunun başyazarı Jon Messenger; "Bu rapor; koronavirüs krizinden çıkarılan derslerin bazılarını uygular, çalışma saatlerinin yapılandırılma şekli ve bunların toplam uzunluğunu dikkatli incelersek, hem iş performansını hem de çalışma-yaşam dengesini düzelterek bir kazan-kazan durumu yaratabileceğimizi gösteriyor" diye konuştu.

Uzaktan çalışma istihdamın doğasını değiştirdi

Rapor, 'pandemi yayılırken, hükümetler ve işletmelerin organizasyonları işler halde ve çalışanları istihdam altında tutma amacıyla kullandıkları krize müdahale önlemlerini' inceledi. Ve 'çalışma saatleri azaltılan çalışanların oranının artmasının, istihdam kayıplarını önlemeye yardımcı olduğu' çıkarımında bulundu. Rapor, 'Dünya çapında devreye sokulan iş yeri dışında internet aracılığıyla çalışmanın geniş ölçekli uygulanmasının, uzaktan çalışmanın yanı sıra istihdamın doğasını da büyük olasılıkla kısa vadede değiştirdiği' sonucuna vardı.

'Esneklik kısıtlandı maliyet arttı'

Rapor, 'Koronavirüs önlemleri sayesinde işçilere nasıl, nerede ve ne zaman çalışacakları konusunda daha fazla esneklik vermenin yalnızca onlar için değil aynı zamanda artan üretkenlik dahil olmak üzere işletmeler için de olumlu olabileceğine dair güçlü kanıtlar elde edildiğini' vurguladı. Rapora göre; 'esnekliğin kısıtlanması, personelin işten çıkması-işe alımı dahil olmak üzere maliyetleri artırdı'.

'Esnek çalışma özerkliği teşvik ediyor'

‘Çalışma-yaşam dengesi politikalarının işletmelere önemli faydalar sağladığına dair önemli miktarda kanıt var’ vurgusunu yapan rapor, 'uzaktan çalışma ve diğer esnek çalışma düzenlemelerinin, çalışan özerkliğini teşvik ederken istihdamı korumaya yardımcı olduğunun' altını çizdi. Ancak olumsuz etkileri önlemek için 'bağlantıyı kesme hakkı' politikaları dahil olmak üzere düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirten rapor, küresel iş gücündeki herkesin standart olarak günde 8 veya haftada 40 saat çalışmadığına, üçte birinden fazlasının düzenli olarak her hafta 48 saatten fazla, yüzde 20'sinin ise haftada 35 saatten daha az çalıştığına dikkat çekti.

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.