Avrupa Yayıncılar Birliği tarafından yayınlanan ‘Kamusal Yayın Kuruluşları İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi’ raporu, Cinsiyet eşitsizliği konusunda yayın organlarının üzerinde çalışması gereken alanları işaret ediyor.

Avrupa Yayıncılar Birliği (European Broadcasting Union) ‘Kamusal Yayın Kuruluşları İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi’ raporunu yayınladı. Cinsiyet eşitsizliği konusunda medyanın önemine dikkat çeken rapor, yayın organlarının üzerinde çalışması gereken alanları işaret ediyor. Kamusal yayın kuruluşlarında çalışan kadın oranının yüzde 44 olduğunu ortaya koyan rapora göre; yönetim takımlarında yer alan kadın oranı ise yüzde 25’ten az. 

Kadın oranı sporda yüzde 40 haberde yüzde 4

‘Kamusal Yayın Kuruluşları İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi’ yayın kuruluşlarının toplumu bilgilendirme sorumluluğunun dışında, işveren olarak çalışanlarına karşı da sorumluluklarının önemini vurguluyor. Raporun referans aldığı Fransa’nın görsel işitsel medya arşivini tarayan Mart 2019 tarihli bir araştırmaya göre; Fransa medyasında kadınların ekranda konuşma süresinin ortalaması yaklaşık yüzde 30. Kadın sporcuların dünya çapındaki spor etkinliklerine katılım oranı yüzde 40 iken, bu müsabakalarla ilgili spor haberlerinin oranı yüzde 4. Avrupa Yayıncılar Birliği raporu, sadece kaç kadının programlara dahil edildiğinin değil, kadınların nasıl temsil edildiğinin de önemli olduğuna dikkat çekiyor. Rapora göre; medyada sürdürülen stereotipler ve yanlılık doğrudan toplumu etkiliyor. Eşitlikçi olmayan yayıncılar, eşitlikçi olmayan mesajların yayılmasını sağlıyor.

Yayın kuruluşları özeleştiri yapmalı

Avrupa Yayıncılar Birliği, yayıncıların kendi verilerini cinsiyet eşitsizliği odağıyla incelemelerini talep ediyor. Rapora göre çözüm üretmenin tek yolu,  işgücü hakkında nicel ve nitel bulgulara odaklanarak sistematik, yapısal ve kültürel sorunları saptamaktan ve bu sorunlar hakkında şirket politikaları üretmekten geçiyor. Raporun bu konuda örnek verdiği CBC/Radio-Canada internet sitesinde, yönetimde ve işgücündeki kadınların yüzdelik oranlarını paylaşarak şeffaf bir politika izliyor. Aşnı şekilde Fransa devlet kuruluşu CSA’ya bağlı France Télévisions 2004’ten beri cinsiyet eşitliği endeksini uyguluyor. Kullanılan endekste, kadın ve erkek arasındaki ücret farkı, aldıkları zam arasındaki farklar, terfilerdeki tutarsızlıklar, doğum izni sonrası maaşlar ve kadınların en yüksek maaş alan on pozisyon içindeki oranı yer alıyor. 

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.