Toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusundaki çalışmalar ailelerin sorumluluk almasıyla hız kazanabilir.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusundaki çalışmalar, ailelerin sorumluluk almasıyla hız kazanabilir. Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) tarafından hazırlanan öneri seti, ailelerin değişimin ön saflarında yer alması gerektiğini savunuyor.

Unwomen.org’da yayınlanan makalede, gelecek nesillerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki tavırlarını, anne babaların, geniş aile bireylerinin ve bakıcıların belirleyeceğini belirtiyor. Makaleye göre gelecek nesillerin cinsiyetçi yaklaşımlarını değiştirebilmenin yolları şunlar:

Bu konu hakkında konuşun!

Çocuklarınızla cinsiyet eşitliği ve kadın hakları hakkında konuşmalar yapın. Toplumsal eşitliğin olduğu bir dünyaya ulaşmak için yapılması gerekenleri onlarla paylaşın. Herkes için daha iyi bir gelecek için bugünden fikir sahibi olmaları onları aktif olarak konuya dahil eder.

Ev işlerini paylaşın!

Dünya istatistiklerine göre kadınlar erkeklerden en az iki buçuk saat daha fazla ev işiyle uğraşıyor. Bu sebeple, binlerce kadın ve kız çocuğu, okula gitme, tam zamanlı ücretli işlere katılma veya dinlenmek için yeterli zamana sahip olma fırsatını kaçırıyor. Evinizdeki tüm ev işlerini ve çocuk bakımını eşit şekilde bölerek örneği ayarlayın. Kız ve erkek çocuklarının evdeki işlere eşit katılımını destekleyin.

Farklı rol modeller gösterin!

Çocukların çeşitliliği benimsemeye teşvik edilmesi son derece önemli bir konu. Onlara farklı cinsiyetlerden, etnik kökenlerden ve renklerden, rol modelleri gösterin. İnsanların, cinsiyetlerinden, dil, din ve ırklarından bağımsız olarak istedikleri başarıya ulaşabileceklerini onlara anımsatın.

Kendilerini ifade etmelerini destekleyin!

Fikirlerini belirtebilmesini, düşüncelerini özgürce ifade etmesini destekleyin. Eşitlik konusundaki fikirlerini belirtebilmeleri onları birer küçük kanaat önderi konumuna taşır ve güven verir.

Klişeleri –kendinizinkileri de dahil ederek- ortadan kaldırın!

Toplumsal cinsiyet, cinsiyetler arasındaki biyolojik farklılıklarla ilgili değildir, daha çok  toplumsal bir şartlanmanın sonucudur. İnsanlar erkek veya kız olmanın ne demek olduğunu tanımlarlar ve bu sosyal şartlandırmalar, çocuklardan gençlerin belirli ve sınırlayıcı cinsiyet rollerine ve beklentilerine uymalarını bekler. Hepimizin bilinçsiz cinsiyetçi tutumlarımız var. Kadın ve erkeklerin nasıl giyinmesi, davranması ve hatta ne tür işler yapmaları gerektiği konusunda beklentilerimizi çocuklarımıza da geçiriyoruz. Medyada, sokakta veya okulda olsun, çocuklarımızın sürekli olarak karşılaştıkları klişeleri önyargılı hale getirin ve bunlara meydan okuyun. Çocuğunuzu ailenizin kendilerini oldukları gibi ifade etmeleri için güvenli bir yer ikna edin. Seçimlerini onaylayarak, onlara farklı olmalarının doğal olduğunu söyleyerek ve bir kabul kültürünü teşvik ederek...

Vücuduyla barışmasını destekleyin!

Tüm dünya, insanların kendilerini belirlenen güzellik standartlarıyla değerlendirmesini ve birbirleriyle karşılaştırmasına yönelik bir tavır içinde hareket ediyor. Kendimizi diğer insanlara karşı sürekli ölçüyor ve fiziksel görünümümüzle yargılıyoruz. Bu yargıları yıkabilmek için ebeveynlerin örnek olmasına ihtiyaç var. Fiziksel özelliklerini eleştirmeyin, kendinizi de dahil ederek, gerçekçi olmayan vücut standartlarına, cinsiyetçi ve negatif klişelere uzak durun.

Onları dinleyin ve onlardan öğrenin!

Son birkaç yılda, gençler kendilerini ve dünyayı etkileyen konular hakkında konuşuyorlar. 1,8 milyar genç insan, dünya için daha iyi bir gelecek inşa etmeye hazır olanaklara ve yeteneğe sahip. Fakat bu gücü gerçekten kullanabilmek için onları dinlememiz gerekir. Gençlerin insan hakları, iklim eylemleri, toplumsal cinsiyet eşitliği ve daha fazlası hakkında çok değerli düşünceleri var. Yapmamız gereken şey sadece onları dinlemek.

Sizler için kısaltarak tercüme ettiğimiz makalenin orijinaline bu linkten ulaşabilirsiniz.

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.