Yapılan bir araştırmaya göre erkeklerin yüzde 77'si, kendilerini kadınların aktif müttefiği ve toplumsal cinsiyet eşitliği savunucuları olarak görüyor.

Integrating Women Leaders Foundation (IWL) tarafından yapılan bir araştırmaya göre; erkeklerin kendilerini ofis içinde cinsiyet eşitliğinin savunucuları olarak gördüklerini gösteriyor. Araştırmanın genel bulguları ise kadınların bu noktada erkekler kadar iyimser olmadığını ortaya koyuyor. 

Araştırmanın öne çıkan bazı sonuçları şöyle:

  • Kadınların liderlik rollerine yükselme olasılığını erkekler yüzde 88 oranında onaylarken, kadınlar bu olasılığı yüzde 72 düzeyinde onaylıyor.
  • Erkeklerin yarısından fazlası (yüzde 60), firmalarının çeşitlilik, adalet ve kapsayıcılık (DEI) uygulamalarında net bir ilerleme olduğunu düşünüyor. Kadınların düşüncelerine göre ise bu oran yüzde 46.
  • Erkeklerin yüzde 77'si, kendilerini kadınların aktif müttefikleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği savunucuları olarak görüyor. Kadınlar ise bu görüşü sadece yüzde 45 düzeyinde onaylıyor.
  • Şirketlerinde bu konuda yapılan eğitimlerden haberi olan erkeklerin oranı yüzde 50’ye yakınken, eğitimlere katılan erkek oranı yüzde 22 olarak gerçekleşti.
  • Aynı şekilde erkeklerin üçte biri eşitlik ve kapsayıcılık yaratmaya odaklanan gruplardan haberdarken, bu topluluklara yüzde 12 oranında katılım gösterdi.

Müttefiklik kavramı yükselişte

Müttefiklik kavramı; kişisel yaşamlarında ve iş yerinde cinsiyet eşitliğini aktif olarak teşvik etmek için baskın grup üyelerinin (erkekler) kadınlarla amaçlı iş birliği olarak tanımlanıyor. Kavram, tüm dünyada çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) çabalarının odak noktası olarak öne çıkıyor. Kurumların bu konudaki yoğun çabalarına rağmen araştırmalar, kadınların ve yeterince temsil edilmeyen diğer grupların, ölçülebilir iş yeri değişikliğine dair erkeklerden daha az kanıt gördüğünü ortaya koyuyor. 

 

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.