ABD’de yapılan araştırma; kadın ve erkek arasındaki ücret farklılığının hangi sektörlerde daha yoğun olduğunu ortaya koydu.

Koronavirüs salgını, iş yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliği adımlarını sekteye uğrattı. Kadınlar bakım sorumlulukları nedeniyle iş yaşamından ayrıldı. Düşük ücretli ve yarı zamanlı işlerde çalışan kadınlar sürecin etkisini halen yaşıyor. Koronavirüs salgını ile gelen ekonomik sarsıntıların, cinsiyetler arasındaki ücret farkını artırdığı da tahmin ediliyor. Payscale tarafından ABD’de yapılan araştırma, farkın bazı sektörlerde diğerlerinden daha büyük olduğunu ortaya koydu.

1 milyona yakın Amerikalı analiz edildi

Payscale, erkekler ve kadınlar arasında en önemli gelir farklılıklarına sahip sektörleri belirlemek için Ocak 2020 ile Ocak 2022 arasında 933 binden fazla Amerikalının ücret bilgisini analiz etti. Çalışma, beş sektörün ücret farkında diğerlerinin önüne geçtiğini ortaya koydu. Bir erkeğin kazandığı her bir dolara karşılık olarak kadınlar, finans ve sigorta sektöründe 77 sent, hizmet ve danışmanlıkta 83 sent, sağlık hizmetlerinde 86 sent, lojistik sektöründe 87 sent, sivil toplum kuruluşlarında ise 88 sent kazanıyor. Raporu analiz eden uzmanlar, sağlık sektörü ve sivil toplum kuruluşlarında, çalışanların büyük çoğunluğunu kadınların oluşturmasının şaşırtıcı olduğuna dikkat çekti. Kadınlar ABD’de, sağlık çalışanlarının yaklaşık yüzde 76'sını ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarının ise yüzde 65'ini oluşturuyor.

Sorun sadece eşit ücret değil

Ücret eşitliği stratejisti Ruth Thomas, ücret eşitsizliğinin nedenlerini şöyle sıralıyor: Kadınların daha yüksek ücretli rollerde daha az temsil edilmesi, kadınların STEM alanındaki yeterliliğine ilişkin cinsiyet klişeleri, ayrımcılık. Thomas’a göre kadınlar ileri düzeyde eğitim alsalar bile ücret farkı devam ediyor hatta genişliyor. Farkı kapatmak sadece insanlara aynı iş için eşit maaş vermekle ilgili değil. Şirketler aynı zamanda her düzeyde kadın temsilini iyileştirmeli, ücret politikaları konusunda şeffaf olmalı, işten ayrılan kadın çalışanları desteklemek için çaba göstermeliler. 

 

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.