Şu anda yürütülen çalışmalarla, dünyadaki hiç bir ülkede 2030 yılında hedeflenen cinsiyet eşitliği mümkün değil.

Equal Measures 2030, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çabaları ölçümleyen SKH Cinsiyet Endeksi’nin (SDG Gender Index) 2019 raporunu yayınladı. Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen ve 2015'te 193 ülke tarafından imzalanan Global Compact 2030 kapsamındaki 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SDGs -Sustainable Development Goals) baz alınarak hazırlanan endekste, dünyadaki toplumsal cinsiyeti önlemeye yönelik çalışmaların yetersiz olduğu bir kez daha ortaya kondu. 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, iş dünyasının gündeminde olan endeksin sonuçları, neredeyse tüm dünya ülkelerinin cinsiyet eşitliği alanında yetersiz kaldığını gösteriyor.

Listelenen ülkelerin tamamının imzaladığı yoksulluk, açlık, sağlık, enerji ve cinsiyet eşitliği gibi 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinde cinsiyet taahhütlerini yerine getirmek için daha büyük adımlar atılması gerekiyor. Şu anda yürütülen çalışmalarla, dünyadaki hiç bir ülkede 2030 yılında hedeflenen cinsiyet eşitliğinin mümkün olmadığı görülüyor.

Endekste yüksek puan alan İskandinav ülkelerinin bile, 2015'te imzalanan 17 sürdürülebilir kalkınma hedefindeki cinsiyet taahhütleri konusunda geride kaldığı raporun en önemli çıktılarından biri.

Rapor, şu anda kadınların yaşamlarını iyileştirmek için yeterince çaba göstermeyen ülkelerdeki kadın ve kızların sayısının 2,8 milyar olduğunu ortaya koyuyor. 

Raporun tamamı ele alındığında Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinin ortalamayı yükselttiği ve Afrika ülkelerinin ise yeterli performansı gösteremediği görülüyor. Tüm ülkeler arasında ün yüksek not Danimarka’nın oldu ve Çad en düşük puanla listenin sonunda yer aldı. Türkiye 149 ülke arasında 130. sırada bulunuyor. 

Raporun tamamına bu linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.