Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yayınlanan yeni Toplumsal Cinsiyet Sosyal Normlar Endeksi; dünya nüfusunun yüzde 90'ının kadınlara karşı bir tür ön yargısı olduğunu ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 75 ülkede siyaset, iş ve eğitim gibi alanlarda kadınlara yönelik ön yargıların incelendiği ‘Toplumsal Cinsiyet Sosyal Norm Endeksi’ adlı yeni çalışmasını açıkladı. Endeks, toplumsal inançların politika, iş ve eğitim gibi alanlarda cinsiyet eşitliğini nasıl engellediğini ölçüyor. Dünya nüfusunun yüzde 80’inden fazlasını kapsayan 75 ülkeden derlenen verilerle hazırlanan endekse göre; dünya nüfusunun yüzde 90'ının kadınlara karşı bir tür ön yargısı bulunuyor. Toplumsal Cinsiyet Sosyal Norm Endeksi, bazı ülkelerde iyileşmeler yaşanırken, bazılarında tutumların son yıllarda kötüleştiğine ve bu şekilde ilerleme kaydedilemeyeceğine işaret ediyor.

Önyargılar eşitliğe karşı

Toplumsal Cinsiyet Sosyal Norm Endeksi, erkekler ve kadınlar arasındaki eşitsizliğin ortadan kaldırılması yolunda önemli adımlar atılmış olmasına rağmen, erkekler ve kadınların yüzde 90’ının kadınlara karşı bir tür önyargıya sahip olduğunu ortaya koyuyor.  Kadınların eşitliğe ulaşma yolunda karşılaştığı görünmez engellere dair de yeni ipuçları veriliyor. Endekse göre, dünyadaki erkek ve kadınların neredeyse yarısı, erkeklerin daha iyi siyasi liderler olduğunu düşünüyor ve yüzde 40’tan fazlası da erkeklerin daha iyi yöneticilik yaptığını ve iş olanakları az olduğunda erkeklerin işi daha çok hak ettiğini düşünüyor. 

İktidar eşitsizliği

Toplumsal Cinsiyet Sosyal Norm Endeksi, eğitim ve sağlık gibi temel kalkınma alanlarında, cinsiyet eşitsizliklerini ortadan kaldırma yönünde ilerleme kaydedilmesine ve siyasi- ekonomik katılımın önündeki yasal engeller kaldırılmasına rağmen, ekonomi, siyaset ve iş dünyasında, erkekler ve kadınlar arasındaki ‘iktidar eşitsizliğinin’ neden hâlâ büyük bulunduğuna ışık tutuyor. Örneğin, erkekler ve kadınlar benzer oranlarda oy kullanırken, dünya genelindeki parlamento koltuklarının sadece yüzde 24’ünde kadınlar oturuyor. İşgücü piyasasında kadınlara erkeklerden daha az ücret veriliyor ve kadınların kıdemli pozisyonlara yükselme olasılığı daha düşük. S&P 500 şirketlerindeki CEO’ların yüzde 6’sından azı kadın ve kadınlar erkeklerden daha fazla çalışıyor. 

Raporun tamamını bu linkten indirebilirsiniz.

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.