Türkiye’nin de Katıldığı Reklam Sektörünün En Büyük Küresel Araştırması Sonuçları Açıklandı

Dünya Reklamverenler Federasyonu (World Federation of Advertisers), geçtiğimiz Haziran ayında pazarlama iletişimi ve reklamcılığın ilk küresel araştırması bir çağrı yapmış, pazarlama iletişimi ve reklam sektörünün her alanından çalışanları bu küresel araştırmaya katılmaya davet etmişti. Unstereotype Alliance programının ikinci yıl dönümündeki etkinlikte de anketten elde edilen veriler ışığında reklam endüstrisindeki toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi konulara değinilmişti. Küresel çaptaki araştırmanın sonuçları paylaşıldı.

27 farklı ülkeden 10 bin katılımcı

The Global DEI Census; cinsiyet, yaş, aile bakım sorumluluğu, etnik köken ve engellilik hali ile ilgili temel sorunları ortaya koyuyor. Rapor; sektördeki çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığıyı ortaya koymayı hedeflerken, sorunların tanımlanması ve değişim yaratmak için hangi adımların atılması gerektiği konusunda ışık tutuyor. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 27 farklı ülkeden 10 binden fazla katılımcının yer aldığı raporda, hem küresel ölçekte hem de ülke bazında katılımcıların demografisi, çalışanların yaşadığı deneyimler, yaşa, cinsiyete, etnik kökene ya da engellilik durumuna göre temel sorunlar belirlendi.

Yaş kişinin kariyerini engelleyebilir

Katılımcıların ayrımcılığa maruz kaldıkları düşündükleri durumlardan biri yaş faktörü. Ankete katılanların yüzde 36’sı yaşın, hem eşitsizliğe hem de kariyer engeline neden olabileceğini bildiriyor. Erkekler (yüzde 69), bu görüşü kadınlara (yüzde 61) kıyasla daha fazla benimsemiş durumda. Türkiye’den katılım gösterenlerin yüzde 33’ü şirketlerin çalışanlarına yaşlarından bağımsız olarak eşit bir şekilde davrandığını düşünmüyor. Yüzde 36’sı ise yaşın şirketteki kariyerini engelleyebileceğini düşünüyor. 

Yaşın yanı sıra medeni durumdan kaynaklı bir eşitsizlik algısının olduğunu düşünenler de istatistiklerde öne çıkıyor. Küresel ölçekteki çocuk sahibi olan kadın katılımcıların yüzde 47’si aile bakım sorumluluğunun kariyerlerini etkileyebileceğini söylüyor. Türkiye’de ise kadınların yüzde 37’si erkeklerin ise yüzde 15’i medeni hâlin kariyeri etkileyebileceğini düşünüyor.

Şirkete aidiyet duygusunda skor düşük

Rapora göre; cinsiyete dayalı gelir eşitsizliği her ülkede ve sektördeki her seviyede görülüyor. C-level (CEO, CFO, CTO v.s.) pozisyonlarında ücret farkı yüzde 13, kıdemli yönetici seviyesinde yüzde 11, orta düzeyde ise bu oran yüzde 7. Kurumların engellilik durumuna ve etnik kökene bakış açısı çalışanlarının şirketlerine duyduğu aidiyet duygusunu etkiliyor. Engelli çalışanların yüzde 23’ü, bu kimliklerinden dolayı kariyerlerinde ilerleme konusunda zorluklar yaşadığını belirtiyor. Neredeyse tüm ülkelerde, etnik azınlıkların ‘Şirketlerine aidiyet duygusu’ ile ilgili düşük skorlar gözlemleniyor. Temsil düzeyinde özellikle şirketteki kıdemli pozisyonlara çıkıldıkça etnik azınlıkların temsili düşüşe geçiyor. Rapora katılanların yüzde 33’ü, mevcut durumda stres ve gerginlik yaşadığını söylüyor ki, şüphesiz bu durumun koronavirüs ve onun etkisiyle birlikte gelen kapanmalarla ilişkisi de bulunuyor.

Şirketler yeterince kapsayıcı değil

Küresel ölçekteki verilere göre; araştırmaya katılan her 7 kişiden 1’i sektördeki çeşitlilik ve kapsayıcılık eksikliğinden ötürü şirketlerinden ve pazarlama sektöründen ayrılmayı düşünüyor. Katılımcılar genel olarak şirketlerin çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda daha aktif olması gerektiği görüşünde. Küresel ölçekte şirketlerin bu konularda yeterince aktif olmadığını düşünenlerin oranı yüzde 60 iken Türkiye’de oran yüzde 45 seviyesinde. Ankete katılanların üçte ikisi şirketlerinin çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda adımlar attığını söylerken küresel ölçekte elde edilen bu veri, daha yakın bakıldığında farklılıkları ortaya çıkarabiliyor. Yine de pazarlama endüstrisinin genel hatlarıyla diğer alanlara göre daha iyi bir konumda olduğunu söylemek mümkün. 

Rapor eylem planları için yol gösterici

Global DEI Census sonucunda elde edilen veriler ve istatistikler sektörün içinde bulunduğu pozisyonu ve çalışanların kimlikleri nedeniyle hissettiklerini göstermesi açısından oldukça değerli bilgileri içeriyor. Pazarlama iletişiminin ve reklam sektörünün kendini geliştirmesi gereken alanlara ışık tutuyor ve eylem planları geliştirmek için yol gösterici oluyor. The Global DEI Census’un Türkiye özelindeki raporuna buradan ulaşabilirsiniz. Küresel raporu detaylı incelemek ve indirmek için WFA’in internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

 

 

 

 

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.