Cambridge, Oxford ve Zürih üniversitelerinden bir grup iktisatçının yaptığı araştırma, koronavirüs ile mücadele çerçevesinde evde kalınan dönemde, kadının ücretli bir işte çalışsın çalışmasın toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden etkilendiğini gösteriyor.

Dünyayı etkileyen koronavirüs salgını, toplumsal cinsiyet eşitsizliği uçurumunu da derinleştiriyor. Cambridge, Oxford ve Zürih üniversitelerinden iktisatçıların 9-14 Nisan tarihleri arasını inceleyen araştırması, evdeki bir kadının ücretli bir işte çalışsın çalışmasın toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden etkilendiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre; hem ücretli bir işte çalışan hem de çalışmayan ortalama bir anne, her gün çocuk bakımı ve eğitimi için 6 saat harcıyor. Buna karşılık evde bulunan -çalışan ya da çalışmayan- ortalama bir babanın aynı işlere ayırdığı zaman 4 saatin biraz üzerinde. Dünyanın hemen her yerinde kadınlar ortalama olarak bu işleri üstleniyor ve bunun sebebi onların erkeklerden daha az çalışıyor veya çalışmıyor olması değil.

Yüksek gelir grubunda uçurum daha büyük

Araştırmaya göre; toplumsal cinsiyet uçurumu yüksek gelir gruplarında daha da büyüyor. Yılda 80 bin sterlinin üzerinde geliri olan ve evden çalışan bir anne, her gün çocuk eğitimi için ortalama 3.3 saat, bakımı için 3.8 saat olmak üzere, toplam 7.1 saat ayırıyor. Aynı gelire sahip bir baba ise normal olarak bu iki işe toplam ortalama 4.5 saat harcıyor. Düşük gelir gruplarındaki toplumsal cinsiyet uçurumu, çocuk eğitiminden çok çocukların bakımına ayrılan zamanlarda ortaya çıkıyor. Yıllık geliri 20 bin sterlinin altındaki kadınlar da tıpkı yüksek gelir grubundakiler gibi çocuk bakımına günde 3.9 saat zaman ayırıyor. Ama alt gelir grubundaki erkekler çocuk bakımına günde sadece 2.4 saat harcıyor.

Kadınların ev dışı üretimi nasıl etkilendi?

Uzmanlar, pandemi döneminde kadınların ev dışı üretimlerinde de bir azalma olduğunu gösteren veriler olduğunu iddia ediyor. Örneğin kadınlar tarafından yazılan tek yazarlı akademik makalelerin sayısında azalma olurken, aynı dönemde erkek akademisyenlerin yolladığı makalelerin sayısı arttı. BBC’nin haberine göre; Felsefe Vakfı (Philosoph Foundation) CEO'su Emma Worley, şu anda kurumun işlerinin önemli bir kısmını erkeklerin yaptığını söyleyerek; "Çünkü kadın felsefecilerimizin çoğu çocuklarının bakımı ve eğitimine odaklanmış durumda" diyor. Anne-babalar ve bakıcılara hukuki danışmanlık hizmeti veren Working Families adlı kuruluş ise sokağa çıkma önlemlerinin ilanından beri kendilerine yapılan başvuruların 6 kat arttığını, destek arayanların yüzde 80'inin kadın olduğunu bildiriyor. Kuruluş, çocuklu kadınlara bu dönemde işyerlerinden destek gelmediğine ve bazılarının ücretsiz izne ya da işten ayrılmaya zorlandığına dair kanıtlar olduğunu söylüyor. 

Zihinsel yük alarm veriyor

Eşitsizlik ve ek yüklerin kadınların zihinsel ve duygusal sağlığı üzerinde olası etkileri endişe verici bir boyuta ulaşabilir. King's College tarafından yürütülen bir araştırma; sokağa çıkma sınırlamalarının ilan edilmesinden bu yana kadınların yüzde 57'sinin endişeli ve depresif olduğunu, bu oranın erkeklerde yalnızca yüzde 40 olduğunu gösteriyor. Ayrıca erkeklere kıyasla kadının daha çok uyku bozukluğu, kötü beslenme gibi şikâyetleri olduğu da kaydediliyor. Women's Budget'dan Mary-Ann Stephenson; "Birçok durumda, erkeklerin kendilerini bir odaya kapatabildiği ama kadınların mutfak masasından çalışıp aynı zamanda çocukların ödevlerine yardım ettiğini görüyoruz" diyor. 

Fawcett Society adlı kuruluşun başkanı Sam Smethers ise evde kalma önlemlerinin toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerindeki daha genel etkilerinin de çok net olduğunu düşünüyor: Smethers şöyle diyor: "Bu; bize çocuk bakımı ve eğitimini kimin yapacağı konusundaki ön varsayımların temelde pek değişmediğini gösteriyor. Hâlâ bir şekilde kadınların işlerini ona göre ayarlayıp bunu üstlenmesi gerektiği beklentisi hakim. Buna karşılık erkeklerin işleri öncelikli sayılıyor."

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.