Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algıları Araştırması, 20 ülkedeki toplumsal cinsiyete dayalı algı ve tutumlarla ilgili çarpıcı veriler ortaya koyuyor.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), tarafından yürütülen Unstereotype Alliance platformu üyelerinin katkılarıyla gerçekleşen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algıları Araştırması, toplumsal cinsiyete dayalı algı ve tutumları değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Unstereotype Alliance platformu üyeleri AT&T, Johnson & Johnson, Kantar, Procter & Gamble ve Unilever iş birliğinde yürütülen araştırma, kalıp yargıların zaman içinde nasıl değiştiğini gösterirken, Türkiye hakkındaki şaşırtıcı gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor. Araştırma sonuçlarına göre; 2018’den bu yana Türkiye’de toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargı ve tutumlarda olumlu yönde değişim gözlemlense de çalışan kadın ve anneler için çok fazla bariyer var.

Araştırmada öne çıkan veriler şöyle;

  • Yüzde 30’luk bir kitle erkeklerin aynı iş için kadınlardan daha fazla ücret alması gerektiğini düşünürken katılımcıların yüzde 34’ü, kadının kocasından daha fazla kazanmaması gerektiğine inanıyor.
  • Katılımcıların yüzde 54’ü evi geçindirenin erkek olması gerektiğine inandığı için erkeklerin kadınlardan daha fazla kazanmasını doğal karşılıyor.
  • Katılımcıların yüzde 41.5’i, erkeğin işinin para kazanmak, kadının işininse ev ve aile işleri ile ilgilenmek olduğunu düşünürken, yüzde 54.5’i ise kadınların daha az çalışıp ailelerine daha fazla zaman ayırması gerektiğine inanıyor.
  • Anne çalıştığında çocukların zarar gördüğünü düşünen katılımcıların oranı, babaları çalıştığında çocukların zarar gördüğüne inananların tam iki katı olarak karşımıza çıkıyor.
  • Katılımcıların yüzde 61’den fazlası, kadınların medya tarafından geleneksel roller dahilinde tasvir edildiğini düşünürken erkekler için bu oran yüzde 64.
  • Yüzde 18’lik bir kitle ise, çoğu kadının hem evde hem de kamusal alanda güvende hissetmediğini düşünüyor.
  • Katılımcıların çoğu eşit işe eşit ücret, tüm alanlarda kadın haklarına daha fazla saygı duyulması, kaliteli sağlık hizmetleri ve üniversite eğitimine erişim gibi konuların Türkiye’nin başarısı için önemli olduğunu düşünüyor. Fakat her 3 katılımcıdan 1’i, erkek çocuklarının üniversite eğitimi almasının daha önemli olduğuna inanıyor.

 

 

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.