Son araştırmalara göre İngiltere’de ve Avrupa genelinde ev işleri ve çocuk bakımı konusunda büyük bir eşitsizlik var.

Ev işleri ve bakım konusunda kadına yüklenen sorumluluk, sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, en gelişmiş ülkelerde de orantısızlığını sürdürüyor. İngiltere’de yapılan Britanya Sosyal Tutum Araştırması (BSA) toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin boyutlarını ortaya koyuyor. Araştırmaya katılanların kadınların yaklaşık üçte ikisi ev işleriyle ilgili sorumluluklarının adil olmadığını ifade etti. 

İlerleme var ama yetersiz

Araştırmanın sonuçlarını geçmişle kıyaslayan uzmanlar, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili bir ilerleme olduğunu fakat bunun yetersiz olduğunu düşünüyor. 1980’lerin ortalarında katılımcıların yüzde 48’i ‘Erkeğin işi para kazanmak, kadının işi ise evle ilgilenmek’ ifadesine katılırken, şu anda bu ifadeye katılanların oranı yüzde 9. Bu oran olumlu olmakla birlikte erkeklerin yüzde 32’si ev işleriyle daha az ilgilendiğini kabul ediyor. 1983’te yapılan BSA araştırmasına istihdam açısından bakıldığında 16-64 yaş arası kadınların istihdamının o dönem yüzde 54, bugün ise yüzde 72 olduğu görülüyor. Ayrıca kadınların doğumdan sonra işe dönme eğilimi de yüksek. 

Çocuklu kadınların yüzde 91’i en az bir saatini ev işine ayırıyor

Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü'nün (EIGE) 2021'de ortaya koyduğu istatistiklere göre, ev işleri ve bakım sorumluluğu, Avrupa genelinde eşitsiz şekilde paylaşılıyor. EIGE raporuna göre; çocuklu kadınların yüzde 91’i her gün en az bir saatini ev işlerine ayırıyor. Bu rakam, çocuklu erkeklerde yüzde 30’a düşüyor. Daha eğitimli kadınlar ev işlerine daha az zaman harcıyor ancak erkeklerde bunun tersi geçerli. EIGE, yüksek vasıflı çalışan kadınların ev işlerine ayırdıkları zamanı azaltmak için hizmet aldığını, erkeklerinse kendilerinin yapabilecekleri işlere para harcamaktan isteksiz göründüğünü ortaya çıkardı. Avrupa çapında pek çok ülkede, karar alma ve ev işleriyle ilgili sorumluluk alma konularında cinsiyet dengesinde son zamanlarda bir artış görüldü. Son on yılda Fransa, Lüksemburg, İtalya, Almanya ve İspanya'da ev içi eşitlikte belirgin bir artış görüldü.

Yunanistan'da eşitsizlik son derece belirgin

Çekoslovakya, Macaristan, Romanya, Slovenya ve Bulgaristan, cinsiyetler arasındaki güç dengesinin eşitlenmesi açısından geriledi. İstatistikler, Avrupa çapında ortalama olarak kadınların (çocuklu veya çocuksuz) yüzde 79'unun ev işlerini üstlendiğini ve günlük olarak yemek pişirdiğini gösteriyor; erkeklerde ise bu oran yalnızca yüzde 34. Bu fark İsveç'te azalıyor. İskandinav ülkesinde kadınların yüzde 74'ü bu görevleri düzenli olarak yerine getiriyor ancak erkeklerin de yüzde 56'sı bu görevleri yerine getiriyor. Yunanistan’da kadınların yüzde 85'i ev ve bakım işleriyle ilgileniyor, erkeklerin yalnızca yüzde 16'sı yardım ediyor. 18 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş arası kadınların yaklaşık yüzde 93'ü çocuklarına günlük bakım yaparken bu oran erkeklerde yalnızca yüzde 69. Yunanistan'da eşitsizlik son derece belirgin; kadınların yüzde 95'i çocuklarının sorumluluğunu alırken, erkeklerde bu oran yüzde 53.

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.