Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü'nün (EIGE) yayınladığı Cinsiyet Eşitliği 2019 Endeksi, Avrupa Birliği ülkelerinin cinsiyet eşitliği konusunda bitiş çizgisinden çok uzakta olduğunu gösteriyor.

Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü, 2019 yılı Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ni yayımladı. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin cinsiyet eşitliğinde hangi noktada olduğunu ölçen endeks, ülkelerin 2017’de yapılan son araştırmadan beri önemli bir ilerleme kaydetmediklerini gösterdi. Buna göre; İsveç 100 üzerinden 83.6 puanla Avrupa’da cinsiyet eşitliğinin en çok sağlandığı ülke oldu. Kadın ve erkek arasındaki uçurumu 6 temel parametre üzerinden değerlendiren endekste, AB üyesi ülkeler 1 ile 100 puan arasında değerlendirildi. İsveç’in 83,6 puanla ilk sırada yer aldığı araştırmada, 77.5 puanla Danimarka ikinci sırayı aldı. Üye devletlerin yarısının 60 puan altı değerlendirildiği endekste, 52 puanın altında kalan ülkeler Yunanistan ve Macaristan oldu. Portekiz ve Estonya ise cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalarda 2017’ye oranla en yüksek gelişim oranlarına sahip ülkeler oldu. Portekiz cinsiyet eşitliği puanını 3.9, Estonya ise 3.1 artırdı. 

Endeks iş ve yaşam dengesine odaklandı

EIGE endeksinin 2019 yılı odak noktasını iş ve yaşam dengesi oluşturdu. Kadın ve erkeklerin, esnek çalışma, gelişim programlarına katılım, ulaşım, ebeveynlik izni, çocuk bakım hizmetlerine ulaşım gibi konularda eşit fırsatlara sahip olup olmadıkları incelendi. Endeksin bu yıl incelemeye aldığı konulardan biri de yaşlı ve engellilerin bakımı ile ilgili kadın ve erkeklerin eşit sorumluluk alıp almadığı oldu. AB ülkelerindeki yaşlanma ve sakatlanma oranlarının sürekli artması, uzun süreli bakım hizmetlerine olan ihtiyacı da artırıyor. Endekse göre; emeklilik öncesi yaştaki kadınlar AB ülkelerindeki resmi olmayan bakım hizmetlerinin büyük bir bölümünü yapıyorlar. 50-64 yaş gurubunda ele alınan kadınların yüzde 21’i, erkeklerin ise yüzde 11’i haftada en az birkaç günü yaşlı ve/veya engelli insanlara bakım yaparak geçiriyor. 

Kaynak: Euronews Türkçe

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.