7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde kadın ve kız çocuklarının sağlık problemlerini içeren dikkat çekici sonuçları sizin için derledik…

Kadınların ve kız çocuklarının haklarının kapsayıcı ve dönüştürücü bir yaklaşımla ele alınması, tüm dünyanın eşit sorumluluğu ve önceliği. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde dünyanın her yerindeki kadın ve kız çocuklarının en önemli ortak sorunu olan sağlık hizmetlerine erişim konusunu farklı bağlamlarda sizin için ele aldık.

İklim değişikliği

Araştırmalar, iklim değişikliği ve iklimle ilgili afetler nedeniyle göç etmek zorunda kalan insanların yüzde 80’inin, kadın ve kız çocukları olduğunu ve yoksulluk koşullarında yaşayan 1.3 milyar kişinin yüzde 70’inin de kadınlardan oluştuğunu gösteriyor. İklim değişikliği ve iklim afetleri, sağlık hizmetlerine erişimi kısıtladığından, anne ve çocuk sağlığına ilişkin riskleri de artırıyor. Araştırmalar; aşırı sıcaklıkların ölü doğum oranlarını artırdığını ve iklim değişikliğinin yeni doğan bebekler ve annelerle ilgili koşullarla bağlantılı olan sıtma, dang humması ve Zika virüsü gibi hastalıkların yayılmasını da hızlandırdığını gösteriyor.

Çalışma yaşamı hakları

Toplumsal Cinsiyet Açısından Daha Adil bir Çalışma Yaşamı İçin Bakım İzni ve Hizmetlerine Yönelik Yatırımlar başlıklı rapora göre; üreme çağındaki her on kadından üçüne, yani 649 milyon kadına sağlanan annelik koruması yetersiz kalıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 2000 tarihli ve 183 sayılı Analığın Korunması Sözleşmesi nin temel gereklerini karşılamıyor. Sözleşme, kadınlara en az 14 haftalık doğum izni verilmesini ve bu süre boyunca, sosyal sigorta veya kamu fonlarından karşılanacak biçimde, kadının önceki kazancının en az üçte ikisi tutarında ücret ödenmesini zorunlu tutuyor. Çalışmaya göre; her ne kadar ‘ücretli doğum izni veya annelik koruması evrensel insan ve çalışma haklarından biri’ olsa da, rapor kapsamında incelenen 185 ülkenin 82’si bu standartları karşılamıyor. Reform şimdiki hızıyla sürerse, incelenen ülkelerde asgari doğum izni haklarını elde etmek en az 46 yıl alacak. Bu da; BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ’nın ilgili hedefinin 2030 yılına kadar gerçekleştirilemeyeceği anlamına geliyor. İncelenen ülkelerin yalnız 40’ında hamile veya emziren kadınlar, ILO standartları ile uyumlu olarak, tehlikeli veya sağlıksız işlerden korunma hakkından yararlanabiliyor. Yalnız 53, ülke doğum öncesi sağlık muayenesi için ücretli izin hakkı tanıyor. Birçok ülkede izin, gelir güvenliği ve uygun emzirme imkânları da mevcut değil.

Doğum kontrol

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) 2022 Dünya Nüfus Raporu'na göre, dünya genelinde hamile kalıp kalmamaya karar verme kadınların yarısı için bir seçim değil. İstenmeyen gebeliğin bir insan hakları sorunu olduğu belirtilen raporda, bu durumun toplumlar, kadınlar ve kız çocukları ile küresel sağlık üzerinde derin sonuçları olduğu uyarısı yapıldı. Dünya genelinde her yıl gerçekleşen tüm gebeliklerin hemen hemen yarısının istenmeyen gebelik olduğu ifade edilen raporda, 2015 ve 2019 yılları arasında her yıl neredeyse 121 milyon istenmeyen gebelik meydana geldiği kaydedildi. İstenmeyen gebeliklerin yüzde 60'ının kürtajla sonuçlandığı ve yapılan kürtajların yüzde 45'nin güvenli olmadığına dikkat çekilen raporda, anne ölümlerinin yüzde 5 ila 13'ünün bu durumdan kaynakladığı ifade edildi.

Koronavirüs ve etkileri

Pandemi döneminde kadınlar ve kız çocukları için sağlık hizmetlerine erişim kesintiye uğradı. Karantina önlemleri toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti artırdı ve kız çocukları daha dezavantajlı duruma geçti. Birleşmiş Milletler’e göre; kadınlar virüsün etkisinden önemli ölçüde daha kötü etkilendi. Ayrıca kalp hastalığı ve kanser gibi hastalıklara karşı yapmaları gereken tarama periyotlarını rekor derecede kaçırdılar. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, pandemi süresinde 115 düşük ve orta gelirli ülkede, aile planlaması hizmetlerine erişemeyen kadınların ortalama 3.6 aylık bir kesintiyle karşı karşıya kaldığını ve bunun sonucunda tahmini olarak 7 milyon istenmeyen gebelik gerçekleştiği belirlendi. 

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.