KAGİDER'in geliştirdiği Fırsat Eşitliği Modeli, firmalara toplumsal cinsiyet eşitliğine ve istihdamda kadın güçlenmesine duyarlı olduklarını vurgulama imkanı sunuyor.

Fırsat Eşitliği Modeli, Kadın Girişimciler Derneği - KAGİDER’in kadın istihdamını teşvik etmek amacıyla hazırladığı bir sertifika programı. Program, Dünya Bankası’nın teknik desteği, PWC ve EY işbirliği ile geliştiriliyor. Bağımsız bir değerlendirme sürecinden geçtikten sonra Fırsat Eşitliği Sertifikasına hak kazanan kurumlar, yapıları, eylemleri ve istihdam olguları ile toplumsal cinsiyet eşitliğine ve istihdamda kadın güçlenmesine duyarlı olduklarını ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde tescil ettirmiş Fırsat Eşitliği Modeli’nde bağımsız değerlendirmeler PWC, EY, Deloitte ve KPMG Türkiye yapıyor.

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Forumu’nun danışmanlık desteği sunduğu program kapsamında Temmuz 2011’de başlayan pilot çalışma, Eylül 2012’de 12 özel sektör şirketinin sertifikalandırılmasıyla tamamlanırken, Fırsat Eşitliği Modeli'ne katılmak isteyen firmalar için yapılan çağrı devam ediyor.

Fısat Eşitliği Modeli, işe alım, eğitim, kariyer planlama ve geliştirme gibi süreçlerdeki eşitsizlikleri saptamayı ve iş yaşamında cinsiyet ayrımcılığına dayalı yaklaşımlara son vermeyi amaçlıyor. 

Fırsat Eşitliği Modeli, aşağıdaki kriterleri kapsıyor:

  1. Yönetimin fırsat eşitliği konusundaki taahhüdü
  2. İşe alım ve seçmede fırsat eşitliği
  3. Eğitim fırsatlarına erişimde eşitlik
  4. Performans değerlendirme ve terfide fırsat eşitliği
  5. Kariyer destek uygulamaları
  6. Geribildirim ve şikayetlerin izlenmesi
  7. İletişim ve kurumsal reklamlar

FEM, Dünya Bankası'nın 2001 yılında lanse edilen GEM programı örnek alarak geliştirilmiş bir model. GEM'in ilk uygulaması 2003’te Meksika’da yapıldıktan sonra başka ülkelerde yaygınlaşıyor. Bu programı uygulayan diğer ülkeler arasında Arjantin, Şili, Mısır, Kolombiya, Brezilya, Uruguay, Paraguay, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti yer alıyor.

GEM sistemine göre Dünya Bankası ilgili ülkede bir kamu kuruluşu veya bakanlığa teknik destek ve danışmanlık sağlıyor, kamu kuruluşu talep eden özel sektör firmasına teknik destek veriyor, uygulama kriterlerini sağlıyor ve sertifikalandırmayı yapıyor, firma uygulamayı gerçekleştiriyor.

Fırsat Eşitliği Modeli hakkında detaylı bilgiyi KAGİDER'in internet sitesinden alabilirsiniz.

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İLKELERİ

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs), iş dünyasında fırsat eşitliğinin yaygınlaşması için özel sektöre rehberlik ediyor.

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Mevzuat ve Düzenlemeler
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT

Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki yasal düzenlemeleri sizin için derledik.