Türkiye’de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Published: 01.03.2014

Bir doğal kaynak olarak su, dünyayı etkileyen sorunların içerisinde belki de en önemlisi olarak karşımıza çıkıyor. Dünyada kişi başında düşen kaliteli su miktarı her geçen gün azalıyor ve suyun yönetiminde rekabet daha da fazla hissediliyor. İş dünyası için bu durum, değişen şartların şirketler için getirdiği risk ve fırsatları anlayabilmek ve bunlara göre operasyonlarını, ürün ve hizmetlerini, gerektiğinde iş modellerini ve tüm süreçlerini yeniden düzenlemek anlamını taşıyor. Buradan yola çıkan SKD Su Çalışma Grubu, suyu kritik bir sürdürülebilir kalkınma unsuru olarak ele alarak bu yayını Doğa Koruma Merkezi, Yaşama Dair Vakıf ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile birlikte hazırladı.

Rapor dünyada suyun durumunu, su ile ilgili konuları ve eğilimleri ortaya koyarken, konunun çevresel boyutu ile ilgili yaklaşımları ele alıyor. Türkiye’de su konusundaki farklı algıların tespit edilerek su kaynakları üzerindeki baskı ve fırsat faktörlerinin belirlenmesini ve suya ilişkin yaşanan sorunlara çözüm senaryoları oluşturarak, Türkiye’nin ve iş dünyasının su vizyonunun hazırlanmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.