Sürdürülebilir Tarım İlkeleri

Published: 01.03.2015

Sürdürülebilir Tarım İlkeleri, akademisyen, STK ve özel sektör temsilcilerinden oluşan geniş bir paydaş grubunun görüş ve önerileri dikkate alınarak ve ulusal ve uluslararası birçok çalışma incelenerek SKD Tarım Çalışma Grubu tarafından hazırlandı. Sürdürülebilir Tarım konusunu sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve ekonomik göstergelerine yer verecek şekilde ele alan bu kılavuzda bitkisel üretimin yanı sıra hayvansal üretimle ilgili kriterler de yer alıyor.