“Sürdürülebilir Tarım İlkeleri” Çerçevesinde Mevcut Mevzuatın Görüşülmesi Çalıştayı Gerçekleştirildi

Published: 22.03.2019

Kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum örgütleri dahil olmak üzere 30’a yakın kurumdan 64  kişinin katıldığı Sürdürülebilir Tarım İlkeleri Çalıştayı 21 Mart 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ev sahipliği ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin (SKD Türkiye) koordinasyonu ve organizasyonu ile düzenlenen çalıştayda tarım, ormancılık, gıda, doğa koruma ve finans sektörlerinden pek çok aktör biraraya geldi.

Sürdürülebilir Tarım için ilgili Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamında SKD Türkiye tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Tarım İlkeleri çerçevesinde mevcut mevzuatlarda yapılabilecek düzenlemelerin tartışıldığı çalıştay, iki oturumda gerçekleştirildi. 

Çalıştay, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Tarım Dairesi Başkanı Taylan Kıymaz ve SKD Türkiye Sürdürülebilir Tarım ve Gıdaya Erişim Çalışma Grubu Başkanı Duygu Yılmaz’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Geleceğin nüfusunu beslemek için yaklaşık %50 daha fazla tarımsal üretim yapmanın zorunlu olacağını belirten Yılmaz, bunun ancak gıda-tarım-hayvancılık sisteminin bir bütün olarak tekrar ele alınması ile mümkün olduğunu belirtti.

 
SKA’lar doğrultusunda SKD Türkiye tarafından Ekim 2018’de yayımlanan “Sürdürülebilir Tarım İlkeleri İyi Uygulamalar Rehberi”nde yer alan ve SKD Türkiye üyesi 7 firmanın iyi uygulama örnekleri sunumlarıyla devam eden etkinlikte Türkiye’nin önde gelen firmalarının yetkilileri, sürdürülebilir tarım ilkelerine uyumlu olarak yaptıkları mevcut çalışmaları ve geleceğe yönelik hedeflerini paylaştı.
 
İyi uygulama paylaşım bölümünde sunum yapan firmalar ve projeleri şunlardır; (Sunum yapılan projelerle ilgili detaylı bilgiyi Sürdürülebilir Tarım İlkeleri ve İyi Uygulamalar Rehberi'nde bulabilirsiniz)
 
1. Anadolu Etap: Anadolu Etap’ın Sürdürülebilirlik Hikayesi 
2. Anadolu Efes: Gelecek Tarımda 
3. Şekerbank: Aile Çiftçiliği Bankacılığı 
4. Yıldız Holding: Sürdürülebilir Fındık Tarımı 
5. Sunar: Sürdürülebilir Ayçiçek Tarımı 
6. Sütaş: Geleceği Düşünmemiz Çok Doğal 
7. Philip Morris International: Tütün Tarımında Çalışma Prensipleri 
 
 
Çalıştayın öğleden sonra gerçekleştirilen 2. oturumunda ise tarımsal çalışmalar dahilinde edinilen deneyimlerle beraber karşılaşılan temel sorunlar ve bu sorunlara getirebilecek çözüm önerileri tartışıldı. Türkiye’de tarım sektörünün iklim değişikliği, şehirleşme, artan tüketim ihtiyaçları gibi tehditlerle baskı altında olduğu ve yaşanan sorunların tekil yaklaşımlarladeğil, bütüncül bir bakış açısıyla çözülmesinin sürdürülebilirliği sağlayacağı konuşuldu.  
 
Çalıştayın son bölümünde ise, katılımcılar ile önceden paylaşılan aşağıdaki dört başlık üzerinden yapılan değerlendirmelerin ardından, yaşanan problemler ve gerekli mevzuatsal düzenlemeler hakkında görüş alışverişlerinde bulunuldu. 
 
1. Sürdürülebilir Tarım İlkelerinin İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Yönetmelikleriyle karşılaştırılması
2. Sürdürülebilir Tarım İlkeleri için mevcut mevzuatların görüşülmesi (denetim, destekleme, finansman ve sosyal boyutun gözetilmesi)
3. Bu ilkelerin SKA’lardan hangileriyle kesiştiğinin belirlenmesi 
4. Tarla ile bahçe bitkileri, hayvancılık ve su ürünleri bazında yapılacak gerekli mevzuat düzenlemesi ile ilgili önerilerin görüşülmesi