Emek Yağ 2022 Sürdürülebilirlik Raporunu Yayımladı

31.10.2023

Emek Yağ olarak kuruluşumuzdan bu yana benimsediğimiz etik, hesap verebilir ve sorumlu yönetim anlayışıyla hazırladığımız ilk sürdürülebilirlik raporumuzu değerlendirmenize sunarız.Bu rapor ile, şirketimizin sürdürülebilirlik yaklaşımını, hedeflerimizi ve ESG performansımızı GRI (Global Reporting Initiative) standartları çerçevesinde kamuoyu ile ilk kez paylaşmanın heyecanı içindeyiz.

2022 Sürdürülebilirlik Raporumuzu incelemek için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.