CCN Holding, Birleşmiş Milletler Destekli Sorumlu Yatırım İlkelerini (PRI) İmzaladı

31.10.2023

CCN Holding, sürdürülebilir yatırımları teşvik etme çabalarının bir parçası olarak Birleşmiş Milletler destekli Sorumlu Yatırım İlkelerini (United Nations Principles for Responsible Investment-UN PRI) imzaladı. Bu küresel iş birliği ile CCN Holding, çevreye ve topluma katkı sağlayan sürdürülebilir küresel bir finans sistemine ulaşmayı amaçlayan altı temel ilkeye uyumlu olarak faaliyetlerini yürütecek. 

Bugün küresel olarak karşı karşıya olduğumuz risklerin aşılmasında sorumlu yatırımların ve çevresel, sosyal ve yönetişim faktörlerinin yatırım kararı alma ve sahiplik süreçlerine entegre edilmesinin büyük önemi bulunuyor. Uzun vadeli değer yaratmak için ekonomik açıdan verimli ve sürdürülebilir küresel bir finansal sistemin varlığı bir bütün olarak çevrenin ve toplumun yararına olacaktır. CCN Holding, UN PRI imzacısı olarak uzun zamandır odağına aldığı sürdürülebilirlik çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıracak ve sorumlu olduğu ilkelerle ilgili çalışmaları özenle yerine getirerek sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edecek.