Borusan Grup Şirketlerinden Borçelik'ten Sürdürülebilirlik Yolunda Büyük Adım

31.10.2023

BORÇELİK, GEMLİK TESİSİ İLE TÜRKİYE’NİN RESPONSIBLESTEEL™ SERTİFİKASI ALAN İLK ÇELİK ÜRETİCİSİ OLDU

Borusan Holding ve ArcelorMittal ortaklığı ile faaliyetlerini sürdüren Borçelik, Gemlik'te bulunan ana üretim tesisinde ResponsibleSteel ™ tarafından verilen prestijli sertifikayı almaya layık görüldü. ResponsibleSteel ™ sorumlu çelik üretimi ve tedarikini teşvik eden, çelik endüstrisinin ilk küresel, çok paydaşlı uluslararası standardı ve sertifikasyon girişimidir. Şirket içi tüm politika, süreç ve uygulamalarını ResponsibleSteel™ tarafından geliştirilen sosyo-ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik konularını kapsayan standartlar ile uyumlu hale getiren Borçelik, Gemlik tesisi ile Türkiye’de bu sertifikayı almaya hak kazanan ilk çelik üreticisi oldu.

Türkiye'nin en büyük ve en kaliteli galvanizli çelik üreticisi Borçelik, Gemlik'te bulunan üretim tesisi ile, ResponsibleSteel™ tarafından verilen prestijli sertifikayı almaya layık görüldü. Çelik üretim süreçlerinde çevresel etkileri en aza indirmeyi ve doğal kaynakları daha verimli kullanmayı teşvik eden ResponsibleSteel™, çelik endüstrisinin ilk küresel, çok paydaşlı uluslararası standardı ve sertifikasyon girişimi olarak biliniyor. Çevresel, sosyo ekonomik ve yönetişim konularında 12 prensip etrafında şekillenen ResponsibleSteel™ sertifikasyon süreci kapsamında değerlendirilen Borçelik, Gemlik üretim tesisi ile Türkiye’de bu sertifikayı almaya hak kazanan ilk çelik üreticisi oldu.

"Küresel çelik sektörü için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek” hedefiyle çelik sektörünün çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performansını attırmak amacıyla kurulan ve faaliyetlerini yürüten ResponsibleSteel™, karbon emisyonlarının düşürülmesi, enerji verimliliğinin artırılması, çalışanlar için güvenli çalışma koşullarının sağlanması gibi farklı konulara odaklanıyor. ResponsibleSteel™, aynı zamanda yerel topluluklarla iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Çelik üreticilerini, faaliyet gösterdikleri bölgelerde sosyal etkileri anlamak ve toplumun katılımını sağlamak amacıyla çeşitli süreçler ve diyaloglar yürütmeye teşvik ediyor. Böylelikle, çelik üretim tesislerinin toplumsal etkilerini değerlendirme ve yönetme süreçlerini daha şeffaf ve adil hale getiriyor.

Borçelik En Yüksek Sürdürülebilirlik Standartlarına Uymakta Kararlıdır

Borçelik’in sektörde ilk olma özelliği taşıyan başarısı hakkında konuşan ResponsibleSteel CEO'su Annie Heaton: “Türkiye'de faaliyet gösteren bir üretim tesisinin ilk kez ResponsibleSteel™ sertifikası almaya hak kazanması, Borçelik'in Türk çelik endüstrisinde lider olma çabasını ve daha da önemlisi şirketin sürdürülebilirlik yolunda en katı kriterleri uygulamayı taahhüt ettiğini gösteriyor. Çevresel boyutta net sıfır emisyon hedefine 2050 yılına kadar ulaşmayı taahhüt eden şirketin üretim tesisinde halihazırda bu yolculuğu destekleyecek birçok enerji verimliliği projesi uygulanıyor. Bu kapsamda şirket rüzgâr ve güneş enerjisi santrallerinin kurulumu ile yenilenebilir enerjiden yararlanmayı da planlıyor. Tesis, verimli su kullanımını izlemek ve gelecekte beklenen su kıtlığını önlemek adına kendi su yönetim programını uyguluyor. Çevresel etkilerini en aza indirgeyecek çalışmalarla beklentilerin üzerine çıkıyor. İnsana verilen değer açısından ise tesis; çalışanların haklarını, güvenliğini ve iş yerinde eşitliği sağlama konusunda büyük bir kararlılık sergiliyor.”

Borçelik, 2020 yılında ResponsibleSteel™ üyesi olarak dünyanın en büyük çelik üretim şirketleri arasına katıldı. Şirket, ResponsibleSteel™ standardına uyumlanma sürecinin ardından, ResponsibleSteel™ sertifikasına layık görülmeden önce önde gelen bağımsız denetim şirketi UK CARES tarafından denetlendi.

Dünyanın önde gelen çelik üreticileri arasında

Borçelik olarak iklim, insan ve inovasyon odak alanlarında kapsamlı bir şekilde yürüttükleri sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda önemli ve yenilikçi çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Borçelik Genel Müdürü Kerem Çakır ise, “Sektörümüzün lider ve öncü kurumlarından biri olarak faaliyetlerimizi sürdürülebilirliğe ve sorumlu iş uygulamalarına bağlı bir şekilde yürütüyoruz. Tüm iş uygulamalarımızda hayata geçirdiğimiz bu yaklaşımın ResponsibleSteel™ sertifikasıyla doğrulanmış olmasından büyük gurur duyuyoruz. Aldığımız bu sertifika ile ülkemizde bir ilke daha imza atmaktan büyük gurur duyuyoruz.   Sorumlu bir endüstri lideri olarak, çelik sektöründe değişime ilham vermeyi, her alanda daha sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.

ResponsibleSteel™ sertifikası ile Borçelik'in çevresel ve sosyal sorumluluklarını ön planda tuttuğunu ve sürdürülebilirlik alanında liderlik rolünü kanıtladığını belirten Borçelik Sürdürülebilirlik Lideri Serkan Ürkmez ise “Borçelik olarak Sürdürülebilirlik Komitemiz ile birlikte ResponsibleSteel™ standartlarına uyum sağlamak için çok yoğun bir hazırlık dönemi geçirdik. Standardın çevresel ve sosyal olarak dönüşüm beklentileri oldukça yüksek. Bu hazırlık dönemi sonunda önde gelen bağımsız denetim şirketi UK CARES tarafından gerçekleştirilen, 14 gün süren, çok detaylı ve zorlayıcı bir denetim sürecini başarıyla tamamladık. Süreç sonunda ülkemizin ilk ResponsibleSteel™ sertifikalı kuruluşu olmanın mutluluğunu elde ettik. Faaliyetlerimizle sektörümüze örnek olmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.   

Borçelik hissedarları “sürdürülebilirlik” ilkesini birinci öncelik olarak benimsiyor

Borusan Holding ve Grup şirketleri “Sürdürülebilirlik” ilkesini iş süreçlerinin temel taşı olarak görüp kapsayıcı bir şekilde ele alırken iklim, insan ve inovasyon odak alanlarında çalışmalarını yürütüyor. Sürdürülebilirliği, paydaş temelli bir yapılanma olarak gören ve doğayı iş süreçlerine katarak, tüm yaşam için “fayda” üretmek adına çalışan Borusan, dünyadan ilham alıyor, geleceğe ilham veriyor.

Çelik ve madencilik sektöründe dünya lideri olan ArcelorMittal’in sürdürülebilirlik ilkesi ise “insanlar ve gezegen için daha akıllı çelikler” olarak ifade ediliyor. Şirket amacının merkezinde bu ilke yer alıyor. ArcelorMittal, daha az enerji sarf eden, önemli ölçüde daha az karbon yayan ve maliyetleri düşüren yenilikçi süreçler kullanarak, daha temiz, daha güçlü ve tekrar kullanılabilen çelik ürünler üretmeyi, bu yüzyıl için öngörülen toplumsal dönüşümü destekleyecek elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji altyapısı için gereken çelik ürünleri üretmeyi amaçlıyor.

Borçelik Hakkında

1990 yılında Türkiye'nin ilk özel ve ikinci büyük yassı çelik üreticisi olarak kurulan ve varlığını bugün Borusan Holding ve dünyanın en büyük çelik üreticilerinden biri olan ArcelorMittal ortak girişimi olarak sürdüren Borçelik, Türkiye'nin en büyük ve en kaliteli galvanizli çelik üreticisi olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Borçelik toplamda 1.5 milyon ton üretim kapasitesine sahiptir. Dünya standartlarında Çelik Servis Merkezi (ÇSM) hizmetlerinin Türkiye’deki ilk uygulayıcısı konumunda olan Kerim Çelik markası ise, faaliyetlerini, 500 bin ton metal işleme kapasitesi ile sürdürmektedir. Borçelik, bugün 5 farklı lokasyondaki tesislerinde operasyonlarını sürdürmektedir.

ResponsibleSteel Hakkında

ResponsibleSteel™, çelik endüstrisine yönelik faaliyet gösteren, küresel, çok paydaşlı bir standart ve sertifikasyon girişimidir. Küresel ölçekte net sıfır emisyonlu çelik ürünlerin sosyal ve çevreye duyarlı bir şekilde üretiminde itici bir güç olmayı misyon edinmiştir.

ResponsibleSteel üyeleri arasında, çelik üretiminin gezegen ve toplum üzerindeki etkisini en aza indirmek amacı doğrultusunda birlikte çalışan, sektörün önde gelen oyunculardan bazıları yer almaktadır. Çelik değer zincirinin her halkasından işletmeler, sivil toplum grupları ve diğer kuruluşların ResponsibleSteel™ bünyesine katılması memnuniyetle karşılanmaktadır.

ResponsibleSteel'in temel amacı:

• Güven ortamı yaratmak ve fikir birliği oluşturmak üzere çok paydaşlı bir ortam sağlamak;

• Standartlar, sertifikalar sunmak ve ilgili araçları geliştirmek;

• Sorumlu çeliğin tanınması ve kullanılması yoluyla olumlu değişimi teşvik etmek gibi yöntemlerle çeliğin sürdürülebilir bir dünyaya katkısını en üst düzeye çıkarmaktır.

ResponsibleSteel™ Uluslararası Standardı, çeliğin sorumlu bir şekilde tedarik edilmesi ve üretimini desteklemek için tasarlanmıştır. Emisyonlar, kirlilik, sorumlu kaynak kullanımı, insan hakları, çalışma standartları ve daha fazlasını içeren bir dizi sürdürülebilirlik başlığını kapsamaktadır.

ResponsibleSteel™ hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://www.responsiblesteel.org/ adresini ziyaret ediniz.