Aydem Enerji UN Global Compact Türkiye'nin Genel Kurul Toplantısında Yer Aldı

03.03.2024

UNGC Denetim Kurulu üyesi olan SEÇ ve Sürdürülebilirlik Direktörümüz Cem Çelebi ve ekibi 21 Şubat’ ta The Marmara Hotel-Taksimde düzenlenen UN Global Compact Genel Kurul Toplantısındaydı.  Yönetim Kurulu’ nun Faaliyet Raporu sunumunun ardından UN Global Compact Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Orta Asya Lideri Anita Lebiar katılımı ile UN Global Compact tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmak için iş dünyasının katkısını hızlandırmak amacıyla başlatılan Daha Hızlı Daha İleri (Forward Faster) girişimine ilişkin bir panel düzenlendi.