Rapor, kadın mühendislerin mesleki eğitimde ve çalışma hayatında karşı karşıya kaldıkları toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikleri inceliyor.

Dr. Gökçe Bayrakçeken Tüzel ve Dr. Ezgi Pehlivanlı-Kadayıfçı tarafından hazırlanan Mühendislikte Eşitlik: Türkiye’nin Mühendis Kızları Deneyimi Raporu, mühendislik alanında toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir yapının kurulmasını amaç edinen TMK Projesi* kapsamında sunuluyor. Rapor, proje için olduğu kadar, alanda yürütülen çalışmalar için de başvurulabilecek bir kaynak oluşturmayı ve proje kapsamında elde edilen deneyimi aktarmayı hedefliyor. Söz konusu hedef çerçevesinde raporda öncelikle literatürde yer alan mevcut kavramsal ve analitik bilgiyle bugüne kadar TMK Projesi kapsamında gerçekleştirilmiş değerlendirme çalışmalarına başvuruluyor.

Raporun birinci bölümünde, yürütülen çalışmaların dayandığı çerçeveyi ortaya koymak ve özetlemek amacıyla profesyonel meslekler ve mühendislik alanında kadınların yer almasına dair kavramsal ilişkiler ele alınıyor. Özellikle “Türkiye’deki Mühendislik Pratiğine İlişkin Mevcut Durum: Kadın ve Erkek Mühendislerin Farklılaşan Deneyimleri” başlığı altında paylaşılan örnekler, kadın mühendislerin mesleki eğitimin çeşitli basamaklarında ve çalışma hayatında, toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikler ve dışlanma anlamında nelerle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Raporun ikinci bölümünde ise TMK Projesi’nde edinilen deneyimler detaylı olarak paylaşılıyor.

*Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK) projesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi temel hedefi ile yola çıkan; özel sektör, kamu ve uluslararası iş birliği içinde çok sektörlü bir yaklaşımla hayata geçirilen; uygulamada ise akademiden sivil topluma, lise öğrencilerinden velilere, meslek odalarından iş verenlere pek çok çeşitli kitleyi hedefleyen ve paydaşları arasına katan bütüncül bir çalışma.

Limak Vakfı tarafından 2015 yılında başlatılan Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK) projesi, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP Türkiye) iş birliği ile devam ediyor. TMK Projesi’nin genel hedefi nitelikli kadın istihdamının artırılmasına yönelik model geliştirilmesi yoluyla kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamak. TMK Projesi kapsamında liselere yönelik geliştirilen programın uygulanmasında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) proje ortağı olarak yer alıyor.

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu