Eşitlik Hareketi, iş dünyasında cinsiyet eşitsizliği ile mücadele için çalışıyor.

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) tarafından başlatılan Eşitlik Hareketi, kadın ve erkeğin iş hayatında eşit temsil edilmesini amaçlıyor. Eşitlik Hareketi’nin öncelikleri arasında, iş hayatında eşit temsilin yanı sıra, kadın ve erkeğin fırsatlardan eşit ve adil şekilde yararlanması, karar alma süreçlerine eşit katılım sağlaması, eşit ücret ve yan haklara sahip olması da yer alıyor.

GYİAD, Kadın Çalışma Grubu liderliğinde başlatılan Eşitlik Hareketi kapsamında kadınların iş hayatında güçlenmesi için çalışıyor, iş hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için projeler geliştiriyor. Bu kapsamda hayata geçirilen projelerden biri de, cinsiyet eşitliği alanında farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanan Eşitlik Zamanı filmi.

Eşitlik Zamanı

Eşitlik Hareketi’nin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla hazırlanan Eşitlik Zamanı filminde, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, oyuncular Gökçe Bahadır, Mert Fırat ve Ozan Güven,  milli voleybolcu Neslihan Demir Güler, şef Arda Türkmen gibi iş, sanat ve spor dünyasından önde gelen isimler yer alıyor.

 

Eşitlik Hareketi Manifestosu

GYİAD, fırsat eşitliği konusunda adım atmak isteyenleri Eşitlik Hareketi Manifestosu’nu imzalamaya davet ediyor. Eşitlik Hareketi Manifestosu aşağıdaki başlıklardan oluşuyor:

 • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) inisiyatifi olan ve kadınların ekonomik hayatın her alanında ve seviyesinde yer almalarını hedefleyen Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (Women Empowerment Principles-WEPs) kabul ediyoruz.
 • İş hayatında “Eşitlikçi” insan kaynakları politikaları benimseyerek tüm çalışanlarımız için kapsayıcı ve eşit bir çalışma ortamı oluşturuyoruz ve aşağıdaki prensipleri benimsiyoruz:
  • Kadın ve erkek iş hayatında eşit temsil edilmeli
  • Eşit değerlendirme süreçlerine tabi tutulmalı
  • Kaynaklardan ve fırsatlardan eşit ve adil şekilde yararlanmalı
  • Karar alma süreçlerine eşit katılım sağlamalı
  • Eşit ücret ve yan haklara sahip olmalı. 
 • Eşitlik Hareketi imzacısı olarak, iş hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak üzere attığımız her adımı raporluyoruz, bu hayati konudaki gelişmelerin takip edilmesini sağlıyoruz.

Eşitlik Hareketi Manifestosu imzacısı olmak için…

Eşitlik Hareketi Manifestosu imzacısı olmanın ön şartı, WEPs imzacısı olmak. WEPs imza sürecini tamamladıktan sonra bu GYİAD internet sitesindeki Eşitlik Hareketi Manifestosu’nu doldurabilir ve imzacı olabilirsiniz.

İLGİLİ YAZILAR

Standartlar ve İlkeler
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İLKE VE STANDARTLARI NELERDİR?

Uluslararası kuruluşlar tarafından benimsenen temel ilkeler büyük ölçüde paralellik gösteriyor ve giderek yaygınlaşıyor.

Standartlar ve İlkeler
WEPs UYGULAMA REHBERİ

WEPs Uygulama Rehberi, özel sektör kurumlarına faaliyet gösterdikleri alanlarda kadının güçlenmesi konusunda yapacakları çalışmalarda yol göstermeyi amaçlıyor.

Standartlar ve İlkeler
WEPs TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İLKELERİ

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs), iş dünyasında fırsat eşitliğinin yaygınlaşması için özel sektöre rehberlik ediyor.

Standartlar ve İlkeler
FEM - FIRSAT EŞİTLİĞİ MODELİ

KAGİDER'in geliştirdiği Fırsat Eşitliği Modeli, firmalara toplumsal cinsiyet eşitliğine ve istihdamda kadın güçlenmesine duyarlı olduklarını vurgulama imkanı sunuyor.

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.