Türkiye, kadın bilim insanı ve mühendis istihdamında Almanya, Fransa ve İngiltere gibi birçok Avrupa ülkesinin önünde. AB ülkelerinde 18 milyon bilim insanı ve mühendisin yüzde 41'i kadın iken bu oran Türkiye'de yüzde 44.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaklaşık 18 milyon bilim insanı ve mühendisin yüzde 41'i kadın. Türkiye'de ise bilim ve mühendislik alanında çalışanların yüzde 44'ü kadın. Türkiye, kadın bilim insanı ve mühendis istihdamında Almanya, Fransa ve İngiltere gibi birçok Avrupa ülkesinin önünde. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 2019 verilerine göre; AB üyesi olmayan Norveç yüzde 55.1'lik kadın bilim insanı ve mühendis oranıyla Avrupa'da lider. Onu, yüzde 55 ile AB üyesi Litvanya takip ediyor. Bilim alanında çalışan kadın oranıyla Litvanya'yı yüzde 52 ile Letonya, yüzde 51 ile Danimarka, yüzde 50.1 ile Bulgaristan takip ediyor. Avrupa ülkelerinde, erkekler daha çok yüksek ve orta yükseklikte teknoloji üretiminde temsil ediliyor. Bu alanlarda çalışan erkeklerin kadınlara oranı yüzde 80. Diğer hizmet sektörlerindeyse oran daha dengeli. Yüzde 55 erkek oranına karşın kadın oranı yüzde 45. Bunun yanında beş Avrupa ülkesinde kadın bilim insanı ve mühendis sayısı erkeklerden daha fazla.

Orta Anadolu’da erkeklerden fazla

Kadın bilim insanı ve mühendis oranının en az olduğu Avrupa ülkeleri yüzde 28 ile Lüksemburg, yüzde 30.5 ile Finlandiya ve yüzde 32 ile Macaristan. Türkiye'de en çok kadın bilim insanının olduğu bölge Orta Anadolu.Türkiye'de toplam 1 milyon 27 bin mühendis ve bilim insanı bulunuyor. Bunların 573 bini erkek, 454 bini kadın. Türkiye'de bilim ve mühendislik alanında çalışanların yüzde 44'ü kadın. Eurostat'ın bölgesel haritasına bakıldığında, Güney Doğu bölgesi hariç Türkiye'de bütün bölgelerde bilim ve mühendislik alanındaki kadın istihdamı yüzde 40'ın üzerinde. Hatta, Orta Anadolu, Akdeniz, Kuzeydoğu Anadolu bölgelerinde kadın mühendis ve bilim insanı oranı erkeklerden fazla. Almanya, İtalya, Polonya ve İngiltere'nin birçok bölgesinde, erkek mühendis ve bilim insanı oranının kadınlardan çok daha yüksek olduğu görülüyor. 

Kaynak: CNN Türk

 

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.