OECD ülkelerinde her yüz kadından 59'u istihdama katılırken, Türkiye'de 100 kadından yalnızca 29'u istihdama katılabiliyor.

Türkiye, kadın istihdamında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında son sırada yer alırken, bu tablo kamudaki işçi alımlarına da yansıyor. Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) verilerine göre 2020 yılındaki işçi alımlarında kadın oranı yüzde 29'du. Bu oran, geçen yıl yüzde 24'e geriledi. DW Türkçe'nin İŞKUR'un verilerinden derlediği bilgilere göre; bu yılın ilk beş ayındaki veriler de kamuda kadın işçi istihdamındaki azalmanın sürdüğünü ortaya koydu.

Kadın işçi istihdamı her yıl geriledi

İŞKUR verilerine göre; 2020 yılında İŞKUR aracılığıyla kamuda 24 bin 948'i erkek, 10 bin 237'si kadın olmak üzere toplam 35 bin 185 işçi alımı yapıldı. 2020'de kamuda işçi alımındaki kadın istihdam oranı yüzde 29'olarak kaydedildi. 2021 yılında ise kamudaki işçi alımlarında genel olarak yüzde 31'lik azalma yaşanırken, bu azalmadan kadınlar daha fazla etkilendi. 2021'de 5 bin 974'ü kadın, 18 bin 109'u da erkek olmak üzere kamuya toplam 24 bin 83 işçi alımı yapıldı. Buna göre, kadınların istihdam oranı yüzde 29'dan yüzde 24'e düşmüş oldu. 

Gerileme yılın ilk beş ayında da sürdü

Söz konusu düşüşün bu yıl da devam ettiği görüldü. 2022'nin ilk beş aylık verilerine bakıldığında kamuya bin 97'si kadın, 4 bin 987'si erkek olmak üzere toplam 6 bin 84 işçi alındı. Kadın işçi istihdamı oranı ilk beş aylık verilere göre yüzde 18'e kadar gerilemiş oldu. Özel sektörde kamudaki gibi geriye gidiş yaşanmasa da önemli artış da görülmedi. İŞKUR aracılığıyla özel sektörde işe alınanlar arasında kadınların oranı 2020 yılında yüzde 33 iken, 2021'de yüzde 36'ya yükselmişti. Aynı oran, bu yılın ilk beş ayında yüzde 35.8 olarak gerçekleşti.

Türkiye OECD sıralamasında sonuncu

OECD'nin son yayınladığı raporda Türkiye, üye ülkeler arasında istihdam oranında en son sırada yer almıştı. Rapora göre; istihdamda OECD ortalaması yüzde 69'a ulaşırken Türkiye'de bu oran yüzde 52'de kaldı. Türkiye, bu oranla 39 ülke içinde son sırada yer aldı. Yine aynı rapora göre; OECD ülkelerinde her 100 kadından 59'u istihdama katılırken, Türkiye'de 100 kadından yalnızca 29'u istihdama katılabiliyor.

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.