Fawcett Society'nin raporu, toplumsal kalıpların hem kız hem de erkek çocukların potansiyellerini önemli ölçüde sınırladığını ortaya koydu.

Kadın haklarına yönelik çalışmalarıyla dünya çapında etki yaratan Fawcett Society çatısı altındaki Erken Çocuklukta Cinsiyet Kalıp Yargıları Komisyonu, toplumsal cinsiyet kalıplarının çocuklara yönelik etkilerini analiz eden bir rapor yayınladı. Raporda, cinsiyet beklentilerinin çocukların potansiyellerini önemli ölçüde sınırlandırdığına, kızlarda öz saygı düşüklüğü oluştururken erkeklerde de daha zayıf okuma becerileri gibi sorunlara sebep olduğuna dikkat çekildi.

Klişeler yaşam boyu etkili

Rapor, klişelerin çocuklar ve gençler arasındaki ruh sağlığı krizine katkıda bulunduğunu, kızların beden imajı ve yeme bozuklukları, daha yüksek erkek intihar oranları ve kadınlarla kızlara yönelik şiddet sorunlarının temelinde yer aldığını ortaya koyuyor. Kalıplaşmış varsayımlar da kariyer seçimlerini önemli ölçüde sınırlayarak cinsiyetler arası ücret farkına sebep oluyor. Rapor ayrıca ebeveynlerin değişimi görmek istediğini kanıtlıyor ve bir dizi pratik çözüm ortaya koyuyor.

Erkek ve kız çocukları farklı muamele görüyor

  • Raporun bulgularına göre; ebeveynlerin yüzde 74’ü erkek ve kız çocuklarının farklı muamele gördüğünü, yüzde 60’ı ise bunun olumsuz etkileri olduğunu söylüyor.
  • Annelerin yüzde 70’i ve babaların yüzde 60’ına göre; bu eşitsiz muamele erkek çocuklarının duygularını açıklama becerilerini olumsuz yönde etkiliyor.
  • Ebeveynlere gelecekte çocuklarını hangi işlerde çalışırken gördükleri sorulduğunda, yüzde 3’ü kız çocuklarının, yüzde 22’si ise erkek çocuklarının inşaat sektöründe çalışacağını öngörüyor. Kız çocuklarının hemşire veya bakım işinde çalışabileceğini düşünenlerin sayısı, erkek çocukları için böyle düşünenlere göre üç kat fazla.

Rol modeller çok önemli

Fawcett Society CEO’su Sam Smethers, başarılı rol modeller ve örneklerin, çocukların geleceği için önemli olduğunun altını çizdi. Smethers, toplumsal cinsiyet klişelerinin ciddi ve uzun vadeli zararlarının rapor tarafından ortaya konduğunu ve bu yöndeki değişimin bir an önce başlaması gerektiğini dile getirdi. Anne-babalar, eğitim kurumları ve ticari işletmelerin değişim yönünde aksiyon alması gerektiğini vurgulayan Smethers, “Ticari sektör sık sık cinsiyet klişelerini kullanıyor ve daha fazla ürün satmak için cinsiyet ayrımcılığı yapıyor. Ayrıca var olan yargılar nedeniyle kadınlar ve kızların görünür kılınmaları büyük önem taşıyor. Çocuklara kadın liderlerin ve bilim insanlarının çalışmalarını göstermek çok önemli” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.