Birleşmiş Milletler İstatistik Birimi, toplumsal eşitliklerle ilgili 25 yıl önce kabul edilen Pekin Eylem Platformu’ndan bu yana verilen taahhütleri inceledi.

Birleşmiş Milletler İstatistik Birimi, toplumsal cinsiyet eşitliği eğilimleri ve istatistikleriyle ilgili yeni bir rapor yayınladı. ‘The World’s Women 2020: Trends and Statistics’ (Dünyanın Kadınları 2020: Eğilimler ve İstatistikler) isimli raporda, 25 yıl önce kabul edilen Pekin Eylem Platformu’ndan bu yana verilen taahhütlerle ilgili ne gibi ilerlemeler kaydedildiği inceleniyor.

Pandemide kadın üç kat fazla çalıştı

Rapor, istatistikleri dünyanın altı bölgesinden toplumsal cinsiyet eşitliği durumunu analiz etmek için kullanıyor. Ekonomi ilgili olarak rapor, koronavirüs pandemisi süresince kadın ve erkeklerin ev içi ücretsiz bakım işlerinde şartların ağırlaştığını, kadınların küresel olarak ev ve bakım işlerinde erkeklere oranla üç kat daha fazla saat çalıştığını ortaya koyuyor. 2020’de çalışma yaşında olan kadınların, erkeklere göre sadece yüzde 47’sinin iş hayatında olduğu, bunun ise 1995 yılından beri aynı oranda devam eden bir açık olduğu belirtiliyor. Erkeklerde çalışma oranı ise yüzde 74.

Kadın yönetici oranları değişmedi

Rapor, karar alma ve güç konularında, kadınların 2019 yılında sadece yüzde 28’inin yönetici pozisyonunda olduğunu ortaya koyuyor. Bu ise 1995 ile neredeyse aynı seviye. 2020 yılında en zengin 500 şirkette kadın yönetici oranı yüzde 7.4 düştü. Ankete katılan şirketlerin, genel müdür pozisyonunda çalışmakta olan kadın oranı ise yüzde 18’de kaldı. Eğitimde, kız ve erkek çocuklarının dünyanın birçok bölgesindeki katılımının neredeyse eşit olduğu ortaya çıktı. Hatta yükseköğretimde kadın oranının erkekleri geçtiği görülüyor. Kadına karşı şiddette ise günde yaklaşık 137 kadın, partnerleri veya yakınları tarafından öldürülüyor. Tüm dünyada son 12 ayda partnerlerinden fiziksel veya cinsel şiddet gören kadınların oranı yüzde 18 oldu.

Haberin ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz. 

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.