Su Gender’in raporu, pandemi sürecinde kişilerin sağlık ve eğitim haklarına erişim sırasında karşılaştıkları toplumsal cinsiyet kaynaklı sorunlarla ekonomik eşitsizliklere dikkat çekiyor.

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi’nin (Su Gender) hazırladığı ‘COVID-19 Pandemisi Sürecinde Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları İzleme Raporu’ yayınlandı. Su Gender, Gender Pandemic ile hem Türkiye hem de uluslararası alanda pandemiyi, toplumsal cinsiyet ekseninde tartışan araştırmalar, fikir yazıları, raporlar, savunuculuk aktiviteleri gibi birçok alanda izledi. Su Gender ekibi asistanlarından Aslı Aygüneş ve Oğuz Can Ok’un kaleme aldığı rapor, Mart-Eylül arasında altı ay boyunca yapılan izleme çalışmasının hasadı niteliğinde.

Politika önerilerine yer verildi

Raporda, pandemi döneminde toplumsal cinsiyete bakışın, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine dair deneyimlerin ve toplumsal cinsiyet eşitliği savunuculuğunun farklı boyutları incelendi. Kadınlara ve LGBTİ+’lara (lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel veya travesti) yönelik şiddet ile ilgili yürütülen veri toplama çalışmalarına, kişilerin sağlık ve eğitim haklarına erişimleri sırasında karşılaştıkları toplumsal cinsiyet kaynaklı sorunlara, pandemi döneminde yaşanan ekonomik eşitsizliklere ve bu sorunların çözümü için üretilen hızlı çözümler ile bu sorunların kalıcı olarak çözülmesi için ortaya konan politika önerilerine değinildi.

İşte raporda öne çıkan başlıklar…

 • Salgın hastalıkların kadın, erkek, LGBTİ+ gibi farklı popülasyonları birbirinden farklı etkilediği bilincinde hareket edilmeli.
 • Kadın sağlık çalışanları için eşit politikalar üretilmeli, iş yerinde ayrımcılık ve ev içi bakım emeği konuları görünür kılınmalı.
 • Ulusal/bölgesel, ilk/orta/üst eğitim düzeyinde, kamusal/özel kurumlarda toplumsal cinsiyete duyarlı veri toplanmalı.
 • COVID-19’la (koronavirüs) mücadele politikaları cinsellik ve doğurganlık sağlığı ve hakları da dahil olmak üzere herkesin sağlığını ve güvenliğini sağlamalı.
 • Koronavirüsle mücadele politikaları, yeterli ve adil finansmana dayanan kapsamlı bir paradigma değişikliğini teşvik etmeli.
 • Pandemi ile mücadele politikaları demokratik değerlere dayanmalı ve bunları güçlendirmeli.
 • Eğitim planları geliştirilirken bu veriler göz önünde bulundurularak, farklı sosyoekonomik koşullardan gelen kız ve erkek öğrencilerin eğitime erişimi mümkün kılınmalı.
 • Pandemi tüm insanlara eşit seviyede etki etmiyor. Kesişimsel olarak farklı etkileri olan bu pandeminin yarattığı sonuçları anlamak için daha fazla kırılımlı veriye ihtiyaç var.
 • Pandemi sonrası eğitimden sağlığa birçok alanda toparlanma politikaları üretilecek. Uzun vadeli toparlanma planları için veri boşlukları doldurulmalı, eldeki kaynaklar doğru noktalara kanalize edilmeli. 
 • Sadece toparlanma için değil gelecekte olabilecek yeni acil durumlar için veriye ihtiyaç var. Fakat pandemi döneminde birçok istatistik/araştırma ofisi bütçe kesintisiyle karşı karşıya kaldığından bu tarz kurumlara daha çok destek olunmalı.
 • Devletler politika üretiminde kanıta dayalı çalışmalı. Veri, görünmezi görünür kılabilir. Dolayısıyla pandemi bize bir konuya her açıdan bakmanın önemini gösterdi. Bu yüzden devletler cinsiyetçi olmayan verilerle kanıta dayalı politika üretmeye her alanda başlamalı.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

 

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.